ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 122 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แผนแม่บทส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ / โดย บริษัท คอร์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

โดย บริษัท คอร์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 บ226ผ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 บ226ผ] (1).

2. คู่มือพนักงานฝ่ายแม่บ้าน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ก454ค] (2).

3. สรุปสินค้าทางการท่องเที่ยว 2541-2542 / กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

4. สรุปคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

5. สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ภาคใต้ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

6. สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ภาคเหนือ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

7. สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ภาคกลาง / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

8. ทำเนียบแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

9. คู่มือพนักงานบริการส่วนหน้า / จัดทำโดย กองวิชาการและฝึกอบรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวิชาการและฝึกอบรม.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองวิชาการ, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ก454ค] (1).

10. คู่มือนำชมพระนครศรีอยุธยา : นครประวัติศาสตร์ พ.ศ. 1893-2310 / จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ค] (1).

11. สถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2541, ภาคเหนือ / กองสถิติและวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองสถิติและวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

12. แก่งกระจาน ป่ามหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพชรบุรี / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ก] (1).

13. เขาใหญ่ ผืนป่าดงพญาเย็น / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ข] (1).

14. ทุ่งแสลงหลวง ภูหินร่องกล้า ป่าสน ทุ่งหญ้า และลานหินแห่งเทือกเขาเพชรบูรณ์ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

15. ผาแต้ม แก่งตะนะ ภูผาและแก่งหินแห่งแม่น้ำสองสาย / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ผ] (1).

16. ภูหลวง อาณาจักรแห่งพรรณไม้ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ภ] (1).

17. ภูกระดึง ตำนานแห่งภูภาคอีสาน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ภ] (1).

18. พลังไทย พาเที่ยวไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 พ543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 พ543] (1).

19. ภูเขาไทย / โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ภ] (1).

20. หนังสือนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ห (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ห] (1).