ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือพนักงานฝ่ายแม่บ้าน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ก454ค] (2).

2. คู่มือพนักงานบริการส่วนหน้า / จัดทำโดย กองวิชาการและฝึกอบรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวิชาการและฝึกอบรม.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองวิชาการ, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ก454ค] (1).

3. คู่มือนำชมพระนครศรีอยุธยา : นครประวัติศาสตร์ พ.ศ. 1893-2310 / จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ค] (1).

4. แก่งกระจาน ป่ามหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพชรบุรี / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ก] (1).

5. เขาใหญ่ ผืนป่าดงพญาเย็น / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ข] (1).

6. ทุ่งแสลงหลวง ภูหินร่องกล้า ป่าสน ทุ่งหญ้า และลานหินแห่งเทือกเขาเพชรบูรณ์ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ท] (1).

7. ผาแต้ม แก่งตะนะ ภูผาและแก่งหินแห่งแม่น้ำสองสาย / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ผ] (1).

8. ภูหลวง อาณาจักรแห่งพรรณไม้ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ภ] (1).

9. ภูกระดึง ตำนานแห่งภูภาคอีสาน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ภ] (1).

10. พลังไทย พาเที่ยวไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 พ543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 พ543] (1).

11. หนังสือนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ห (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ก454ห] (1).

12. ไหว้พระดีแดนอีสาน มงคลสถานร้อยแปดวัด / จัดทำโดย กองผลิตอุปกรณ์โฆษณาและกองวารสาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ... [และอื่นๆ]

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองผลิตอุปกรณ์โฆษณาและกองวารสาร.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ห959 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ห959] (1).

13. เยือนแดนพุทธศิลป์เที่ยวถิ่นพุทธไสยาสน์ / คณะผู้จัดทำ, กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3437 ก454ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3437 ก454ย] (1).

14. เสน่ห์แห่งสายน้ำแดนสยาม : ล่องเรือท่องถิ่นไทย เข้าใจผู้คนและแผ่นดิน 41 เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ / จัดทำโดย คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ส] (1).

15. คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล : เกาะฝั่งอันดามันเหนือ : ระนอง พังงา ภูเก็ต / กองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ/เรื่อง, ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองอนุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ค] (3).

16. คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล : เกาะฝั่งอ่าวไทย / เรื่อง, ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.

โดย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองอนุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ธ312ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ธ312ค] (4).

17. คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล : เกาะฝั่งอันดามันใต้ กระบี่ ตรัง สตูล / เรื่อง, ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

โดย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองอนุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ธ312ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ธ312ค] (5).

18. คู่มือการจำแนกเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / ผู้แต่ง, ดรรชนี เอมพันธุ์, สุทัศน์ วรรณะเลิศ, เรณุกา รัชโน.

โดย ดรรชนี เอมพันธุ์ | สุทัศน์ วรรณะเลิศ | เรณุกา รัชโน | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาอนุรักษวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ภาควิชาอนุรักษวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (5).

19. เที่ยวให้รู้ เปิดประตูสมอง / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ท772 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ท772] (1).

20. หนังสือเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก454ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2554?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก454ห] (3).