Your search returned 119 results from 145205 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมสำหรับเด็กของ Kids Club ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท / โดย บุศราพร ดำเนิน.

by บุศราพร ดำเนิน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: HH-2558 น338ร (สพ. 6) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: ก-ง, 77 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมสำหรับเด็กของ Kids Club โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท. | การศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมสำหรับเด็กของ Kids Club ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: HH-2558 น338ร] (2).

2. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานแผนกครัว ภายในสถานประกอบการ Four Seasons Resort Chiang Mai / พัชรวรรณ แก้วกันทา.

by พัชรวรรณ แก้วกันทา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: HH-2558 พ516ร (สพ. 6) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: 66 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: การปฏิบัติงานแผนกครัว ภายในสถานประกอบการ Four Seasons Resort Chiang Mai. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานแผนกครัว..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: HH-2558 พ516ร] (2).

3. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง มาตรฐานการบริการของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ภายในสถานประกอบการ คือ โรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ ไม้ขาว ภูเก็ต / โดย ชนัญชิดา สามกรม.

by ชนัญชิดา สามกรม | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: HH-2558 ช145ร (สพ. 6) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: 123 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: มาตรฐานการบริการของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ภายในสถานประกอบการ คือ โรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ ไม้ขาว ภูเก็ต | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มาตรฐานการบริการของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ ไม้ขาว ภูเก็ต..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: HH-2558 ช145ร] (2).

4. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานในแผนกครัวไทย ภายในสถานประกอบการ คือ โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ / โดย ศุภลักษณ์ คำดึก.

by ศุภลักษณ์ คำดึก | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: HH-2558 ศ721ร (สพ. 6) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: ก-ญ, 102 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: การปฏิบัติงานในแผนกครัวไทย ภายในสถานประกอบการ คือ โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานแผนกครัวไทย ของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: HH-2558 ศ721ร] (2).

5. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การบริการที่เป็นเลิศของแผนกจัดเลี้ยง ภายในสถานประกอบการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ / โดย ฉัตรเพชร เวชสัมพันธ์.

by ฉัตรเพชร เวชสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: HH-2558 ฉ233ร (สพ. 6) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: ก-ซ, 119 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: การบริการที่เป็นเลิศของแผนกจัดเลี้ยง ภายในสถานประกอบการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การบริการที่เป็นเลิศของแผนกจัดเลี้ยง โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: HH-2558 ฉ233ร] (2).

6. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการสินค้าของร้าน Dhara Dhevi Cake Shop ณ สถานประกอบการ คือ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ / โดย ปนัดดา เฉิดลออ.

by ปนัดดา เฉิดลออ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: HH-2558 ป161ร (สพ. 6) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: 63 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: การบริหารจัดการสินค้าของร้าน Dhara Dhevi Cake Shop ณ สถานประกอบการ คือ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการสินค้าของร้าน Dhara Dhevi Cake Shop ณ สถานประกอบการ คือ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: HH-2558 ป161ร] (2).

7. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง มาตรฐาน Cold Cuts ภายในสถานประกอบการ คือ โรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ / โดย เฉลิมพล ผลเกิด.

by เฉลิมพล ผลเกิด | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: HH-2558 ฉ422ร (สพ. 6) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: 78 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: มาตรฐาน Cold Cuts ภายในสถานประกอบการ คือ โรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มาตรฐาน Cold Cuts ณ สถานประกอบการ โรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: HH-2558 ฉ422ร] (2).

8. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง ระบบและการจัดการครัวไทย ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรม JW Marriott Bangkok / โดย ณัฐพงษ์ มินสุวรรณ.

by ณัฐพงษ์ มินสุวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: HH-2558 ณ339ร (สพ. 6) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: ก-ฌ, 47 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: ระบบและการจัดการครัวไทย ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรม JW Marriott Bangkok. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง ระบบและการจัดการครัวไทย..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: HH-2558 ณ339ร] (3).

9. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การศึกษาการดำเนินงานส่วน Kids Club โรงแรมเลอเมอริเดียนภูเก็ต บีช รีสอร์ท / โดย วชิรญาณ์ หาญพละ.

by วชิรญาณ์ หาญพละ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: HH-2558 ว148ร (สพ. 6) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: 101 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: การศึกษาการดำเนินงานส่วน Kids Club โรงแรมเลอเมอริเดียนภูเก็ต บีช รีสอร์ท. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การศึกษาการดำเนินงานส่วน Kids Club โรงแรมเลอเมอริเดียนภูเก็ต บีช รีสอร์ท..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: HH-2558 ว148ร] (3).

10. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การประกอบอาหารบนห้องอาหาร Akaligo ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรม The Dhara Dhevi Chiang Mai / โดย อภิชัย ส่องแสงจันทร์.

by อภิชัย ส่องแสงจันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: HH-2558 อ251ร (สพ. 6) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: ก-ญ, 49 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: การประกอบอาหารบนห้องอาหาร Akaligo ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรม The Dhara Dhevi Chiang Mai. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : เรื่อง การประกอบอาหารบนห้องอาหาร Akaligo..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: HH-2558 อ251ร] (2).

11. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การบริการอาหารบนห้องอาหาร Moxic ภายในสถานประกอบคือ โรงแรม Dusit D2 Hotel Chiang Mai / โดย ขวัญ ศรีจิรานนท์.

by ขวัญ ศรีจิรานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: HH-2558 ข251ร (สพ. 6) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: ก-ฉ, 51, ช หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง : การบริการอาหารบนห้องอาหาร Moxic. | การบริการอาหารบนห้องอาหาร Moxic ภายในสถานประกอบคือ โรงแรม Dusit D2 Hotel Chiang Mai..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: HH-2558 ข251ร] (2).

12. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร อกาลิโก โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ / โดย วริศรา ยอดแก้ว.

by วริศรา ยอดแก้ว | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: HH-2558 ว329ร (สพ. 6) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. Description: ก-ฎ, 65 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: การปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร อกาลิโก โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : เรื่องการปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร อกาลิโก โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: HH-2558 ว329ร] (2).

13. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับในแผนกสปา สถานที่ประกอบการ Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach / โดย นิชานันท์ เอี่ยมศรี.

by นิชานันท์ เอี่ยมศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: สพ. 6 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, [2561?]. Description: ก-ช, 75 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Other title: การศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับในแผนกสปา สถานที่ประกอบการ Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach.Availability: Items available for reference: [Call number: สพ. 6] (2).

14. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง "การศึกษาการปฏิบัติงานของแผนกครัว BAKERY" ภายในสถานประกอบการ โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ / โดย มนัสชนก เขยกลาง.

by มนัสชนก เขยกลาง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: สพ. 6 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561. Description: ก-ฌ, 77 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: การศึกษาการปฏิบัติงานของแผนกครัว BAKERY ภายในสถานประกอบการ โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่.Availability: Items available for reference: [Call number: สพ. 6] (2).

15. รายงานวิชาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง "การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในแผนกครัว" ภายในสถานประกอบการคือ Novotel Phuket Surin Beach Resort / โดย วรรณรัตน์ ณ ลำพูน.

by วรรณรัตน์ ณ ลำพูน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: สพ. 6 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561. Description: ก-ฎ, 95 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในแผนกครัว ภายในสถานประกอบการคือ Novotel Phuket Surin Beach Resort | รายงานวิชาการสหกิจศึกษา : เรื่องการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในแผนกครัว.Availability: Items available for reference: [Call number: สพ. 6] (2).

16. รายงานวิชาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานและการเอาใจใส่ลูกค้าภายในแผนก Food and Beverage ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท / โดย นันท์นภัส เกิดกิจ.

by นันท์นภัส เกิดกิจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: สพ. 6 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561. Description: ก-ช, 58 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: การปฏิบัติงานและการเอาใจใส่ลูกค้าภายในแผนก Food and Beverage ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท | รายงานวิชาการสหกิจศึกษา: เรื่องการปฏิบัติงานและการเอาใจใส่ลูกค้าภายในแผนก Food and Beverage.Availability: Items available for reference: [Call number: สพ. 6] (2).

17. รายงานวิชาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง โครงสร้างการบริหารงานของแผนกการเงินและการบัญชี และหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ / โดย ศุภานันท์ เลิศผลานันท์.

by ศุภานันท์ เลิศผลานันท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: สพ. 6 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561. Description: ก-ช, 60 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: โครงสร้างการบริหารงานของแผนกการเงินและการบัญชี และหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ | รายงานวิชาการสหกิจศึกษา: เรื่องโครงสร้างการบริหารงานของแผนกการเงินและการบัญชี และหน้าที่ในการปฏิบัติงาน.Availability: Items available for reference: [Call number: สพ. 6] (2).

18. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาหารอิตาเลียน และเครื่องดื่ม ภายในสถานประกอบการ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ / โดย สุเมธา รีอินทร์.

by สุเมธา รีอินทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: สพ. 6 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561. Description: ก-ญ, 66 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: ความรู้เกี่ยวกับอาหารอิตาเลียน และเครื่องดื่ม ภายในสถานประกอบการ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ | รายงานวิชาการงานสหกิจศึกษา: เรื่องความรู้เกี่ยวกับอาหารอิตาเลียน และเครื่องดื่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: สพ. 6] (2).

19. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง " การบริการที่่ยิ่งกว่าการบริการของแผนกจัดเลี้ยง" ภายในสถานประกอบการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ / โดย ธงชัย เกสโรทยาน.

by ธงชัย เกสโรทยาน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: สพ. 6 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561. Description: ก-ฌ, 75 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Other title: การบริการที่่ยิ่งกว่าการบริการของแผนกจัดเลี้ยง ภายในสถานประกอบการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ | รายงานวิชาการสหกิจศึกษา : เรื่องการบริการที่่ยิ่งกว่าการบริการของแผนกจัดเลี้ยง.Availability: Items available for reference: [Call number: สพ. 6] (2).

20. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง "การปฏิบัติงานบริการในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารเมอร์ชานท์" ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรม Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach / โดย นพดล พรมสุวรรณ.

by นพดล พรมสุวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

Call number: สพ. 6 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561. Description: ก-ซ, 67, หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: การปฏิบัติงานบริการในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารเมอร์ชานท์" ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรม Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach | รายงานวิชาการสหกิจศึกษา : เรื่องการปฏิบัติงานบริการในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารเมอร์ชานท์.Availability: Items available for reference: [Call number: สพ. 6] (2).