ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 774 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Yield management : strategies for the service industries / edited by Ian Yeoman and Anthony Ingold

โดย Yeoman, Ian | Ingold, Anthony.

เลขเรียกหนังสือ: 658 Y51 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 1999, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 Y51] (1).

142. Cruising : a guide to the cruise line industry / Marc Mancini

โดย Mancini, Marc.

เลขเรียกหนังสือ: 910.45 M269C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.45 M269C] (2).

143. Catering sales and convention services / Ahmed Ismail

โดย Ismail, Ahmed.

เลขเรียกหนังสือ: 642.40688 I83C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642.40688 I83C] (2).

144. Managing the guest experience in hospitality / Robert C. Ford, Cherrill P. Heaton

โดย Ford, Robert Clayton | Heaton, Cherrill P.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 F711M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 F711M] (1).

145. Best impressions in hospitality / Angie Michael

โดย Michael, Angie.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940683 M621B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940683 M621B] (2).

146. The tourism development handbook : a practical approach to planning and marketing / Kerry Godfrey and Jackie Clarke

โดย Godfrey, Kerry | Clarke, Jackie.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 G583T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 G583T] (1).

147. Hospitality management education / Clayton W. Barrows, Robert H. Bosselman, editors

โดย Barrows, Clayton W | Bosselman, Robert H.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 H828 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The Haworth Hospitality Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 H828] (1).

148. Marine tourism : development, impacts and management / Mark Orams

โดย Orams, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 338.78 O63M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.78 O63M] (1).

149. Communicative English for tourism / Kanitta Utawanit

โดย Kanitta Utawanit.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 K16C 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thammasat University Press, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 K16C 1999] (2).

150. Communicative English for hotel personnel / Kanitta Utawanit.

โดย Kanitta Utawanit.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 K16C 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 11th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thammasat University Press, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 K16C 2000] (2).

151. Professional hospitality : core competencies / Lynn van der Wagen

โดย Van der Wagen, Lynn.

เลขเรียกหนังสือ: 338.460994 V217P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Melbourne, Australia : Hospitality Press, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.460994 V217P] (1).

152. Consumer psychology of tourism, hospitality and leisure / edited by A. G. Woodside ... [et al.]

โดย Woodside, Arch G.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 C758 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, Oxon : CABI, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 C758] (1).

153. Forest tourism and recreation : case studies in environmental management / edited by Xavier Font and John Tribe

โดย Font, Xavier | Tribe, John.

เลขเรียกหนังสือ: 333.784 F716 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, Oxon : CABI, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.784 F716] (1).

154. The international marketing of travel and tourism : a strategic approach / edited by Francois Vellas and Lionel Becherel

โดย Vellas, Francois | Becherel, Lionel.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Macmillan Press, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 I61] (1).

155. Environmental management in the hospitality industry : a guide for students and managers / Kathryn Webster

โดย Webster, Kathryn.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 W381E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 W381E] (1).

156. Heritage visitor attractions : an operations management perspective / edited by Anna Leask and Ian Yeoman

โดย Leask, Anna | Yeoman, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 H548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 1999สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

157. Tourism and sex : culture, commerce and coercion / edited by Stephen Cliff and Simon Carter

โดย Clift, Stephen | Carter, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 306.74 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Pinter, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.74 T727] (1).

158. Strategic management in tourism / edited by Luiz Moutinho

โดย Moutinho, Luiz.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S896 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxon, United Kingdom : CABI Publishing, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S896] (1).

159. Tourism in Southeast Asia : a new direction / K. S. (Kaye) Chon, editor

โดย Chon, K. S. (Kaye).

เลขเรียกหนังสือ: 338.479159 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Haworth Hospitality Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.479159 T727] (1).

160. The management of small tourism and hospitality firms / edited by Rhodri Thomas

โดย Thomas Rhodri.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 M266 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 M266] (1).