ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 774 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. Applying numbers and IT in leisure and tourism / Chris Doolan

โดย Doolan, Chris.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 D691A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 D691A] (1).

162. HRM in tourism and hospitality : international perspectives on small to medium-sized enterprises / edited by Darren Lee-Ross

โดย Lee-Ross, Darren.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940683 H873 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940683 H873] (1).

163. Tourism demand modelling and forecasting : modern econometric approaches / Haiyan Song and Stephen F. Witt

โดย Song, Haiyan | Witt, Stephen F.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S698T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Natherlands : Pergamon, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S698T] (1).

164. Trends in outdoor recreation, leisure and tourism / edited by William C. Gartner and David W. Lime

โดย Gartner, William C | Lime, David W.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 T794 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxon, United Kingdom : CABI Publishing, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 T794] (1).

165. Human resources management for the hospitality industry / Mary L. Tanke

โดย Tanke, Mary L.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940683 T165H 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940683 T165H 2001] (2).

166. Ecotourism : a practical guide for rural communities / Sue Beeton

โดย Beeton, Sue.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 B415E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Collingwood, Australia : Landlinks Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 B415E] (1).

167. Your guide to the Chao Phraya river of Kings / Harold Stephens

โดย Stephens, Harold.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 S833Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Asian Communications, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 S833Y] (1).

168. Visiting Muong Lao. no. 7, March-April 2000 / magazine by Lao National Tourism Authority

โดย Lao National Tourism Authority.

เลขเรียกหนังสือ: 915.94 L298V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Laos : Lao National Tourism Authority, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.94 L298V] (1).

169. Services marketing : integrating customer focus across the firm / Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner

โดย Zeithaml, Valarie A | Bitner, Mary Jo.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 Z48S 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 Z48S 2000] (1).

170. Managing change : practical strategies for competitive advantage / Kari Tuominen

โดย Tuominen, Kari.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 T927M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Milwaukee, Wis. : ASQ Quality Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 T927M] (1).

171. Consumer behavior in travel and tourism / Abraham Pizam, Yoel Mansfeld, editors

โดย Pizam, Abraham | Mansfeld, Yoel.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 C758 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Howorth Hospitality Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 C758] (1).

172. The international hospitality business : management and operations / Larry Yu

โดย Yu, Larry.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 Y94I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Haworth Hospitality Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 Y94I] (1).

173. Tourism management : towards the new millennium / edited by Chris Ryan and Stephen Page

โดย Ryan, Chris | Page, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Netherlands : Pergamon, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 T727] (1).

174. Buying travel services on the Internet / Durant Imboden

โดย Imboden, Durant.

เลขเรียกหนังสือ: 025.0691 I32B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.0691 I32B] (1).

175. Nutrition : concepts and controversies / Frances Sienkiewicz Sizer, Eleanor Noss Whitney

โดย Sizer, Frances Sienkiewicz | Whitney, Eleanor Noss.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 S625N 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Wadsworth, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.2 S625N 2000] (1).

176. Going international : English for tourism / Keith Harding

โดย Harding, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6910 H263G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.6910 H263G] (3).

177. Accommodation management : perspectives for the international hotel industry / edited by Constantinos S. Verginis and Roy C. Wood

โดย Verginis, Constantinos S | Wood, Roy C.

เลขเรียกหนังสือ: 647.9 A172 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.9 A172] (1).

178. Hospitality accounting / Richard Kotas, Michael Conlan

โดย Kotas, Richard | Conlan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 657.837 K87H 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.837 K87H 1997] (1).

179. Researching and writing dissertations in hospitality and tourism / Mona A. Clark ... [et al.]

โดย Clark, Mona A.

เลขเรียกหนังสือ: 808.02 R432 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1999, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.02 R432] (1).

180. How to measure service quality & customer satisfaction : the informal field guide for tools and techniques

โดย Chakrapani, Chuck.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 C435H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, Ill. : American Marketing Association, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 C435H] (1).