ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 774 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. Tourism research / Gayle Jennings

โดย Jennings, Gayle.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791072 J54T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : John Wiley & Sons Australia, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791072 J54T] (1).

22. Volunteer tourism : experiences that make a difference / Stephen Wearing

โดย Wearing, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 W362V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, Oxon : CABI, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 W362V] (1).

23. An introduction to tourism / Leonard J. Lickorish

โดย Lickorish, Leonard J.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 L711I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 2002, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 L711I] (1).

24. Adventure tourism : the new frontier / John Swarbrooke ... [et al.]

โดย Swarbrooke, John.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 A244 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 A244] (1).

25. The traveller's friend / Alan Richardson.

โดย Richardson, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 910.202 R521T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Melbourne : Hospitality Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.202 R521T] (1).

26. The modern bartender / Jason Jelicich.

โดย Jelicich, Jason.

เลขเรียกหนังสือ: 641.874 J48M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Melbourne : Hospitality Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.874 J48M] (1).

27. Introductory accounting for the hospitality industry : solutions manual / Garry Dick

โดย Dick, Garry.

เลขเรียกหนังสือ: 657.837 D547I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Melbourne : Hospitality Press, 2001, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.837 D547I] (1).

28. Managing airports : an international perspective / Anne Graham

โดย Graham, Anne.

เลขเรียกหนังสือ: 387.736068 G738M 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 387.736068 G738M 2003] (1).

29. Case studies in ecotourism / Ralf Buckley

โดย Buckley, Ralf.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 B924C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, Oxon : CABI, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 B924C] (1).

30. Ecotourism : an introduction / David A. Fennell

โดย Fennell, David A.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 F335E 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 F335E 2003] (1).

31. The economics of tourism destinations / Norbert Vanhove

โดย Vanhove, Norbert.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 V256E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 V256E] (1).

32. Culinary calculations : simplified math for culinary professionals / Terri Jones

โดย Jones, Terri.

เลขเรียกหนังสือ: 647.950151 J79C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.950151 J79C] (1).

33. Wine tasting (teach your self) / Godfrey Spence

โดย Spence, Godfrey.

เลขเรียกหนังสือ: 641.22 S744W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, Ill. : Teach Yourself, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.22 S744W] (1).

34. Sustain tourism management / John Swarbrooke

โดย Swarbrooke, John.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S937S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxon, U.K. : CAB International, 2005, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S937S] (1).

35. Hospitality operations : a systems approach / Peter Jones ... [et al.]

โดย Jones, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 647.068 H828 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Continuum, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.068 H828] (1).

36. Sustainable tourism : theory and practice / David Weaver

โดย Weaver, David.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 W363S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 W363S] (1).

37. The airline business / Rigas Doganis

โดย Doganis, Rigas.

เลขเรียกหนังสือ: 387.7090511 D654A 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 387.7090511 D654A 2006] (1).

38. Thai cooking made easy : delectable Thai meals in minutes

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Periplus Editions, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 T364] (1).

39. Restaurant management / Nancy Scanlon

โดย Scanlon, Nancy Loman.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95068 S283R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.95068 S283R] (1).

40. Professional chef : level 2 diploma / Gary Hunter ... [et al.]

โดย Hunter, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 641.57 P964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Thomson, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.57 P964] (1).