ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 774 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Straight and level : practical airline economics / Stephen Holloway

โดย Holloway, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 387.71 H745S 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Aldershot, Hampshire : Ashgate, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 387.71 H745S 2008] (1).

42. Destination marketing : an integrated marketing communication approach / Steven Pike

โดย Pike, Steven.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47910688 P636D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47910688 P636D] (1).

43. Nutrition now / Judith E. Brown

โดย Brown, Judith E.

เลขเรียกหนังสือ: 612.3 B878N 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Thomson/Wadsworth, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.3 B878N 2008] (1).

44. Aromatherapy in essence / Nicola Jenkins.

โดย Jenkins, Nicola.

เลขเรียกหนังสือ: 615.3219 J52A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder Arnold, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.3219 J52A] (1).

45. Massage in essence / Nicola Jenkins.

โดย Jenkins, Nicola.

เลขเรียกหนังสือ: 615.822 J52M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder Arnold, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.822 J52M] (1).

46. Valuation of hotels for investors / David Harper

โดย Harper, David.

เลขเรียกหนังสือ: 333.3387 H293V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Estates Gazette, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.3387 H293V] (1).

47. Tourism geography / N.K. Dixit

โดย Dixit, N.K.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 D619T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Delhi : Vista International Publishing House, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 D619T] (1).

48. Ecotourism / Jagbir Singh

โดย Singh, Jagbir.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S617E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : I.K. International Publishing House, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S617E] (1).

49. Enchanting Laos / Mick Shippen

โดย Shippen, Mick.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9404 S557E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, England : John Beaufoy Publishing, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.9404 S557E] (1).

50. Enchanting Cambodia / Mick Shippen

โดย Shippen, Mick.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9604 S557E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, England : John Beaufoy Publishing, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.9604 S557E] (1).

51. Successful pubs and inns / Michael Sargent and Tony Lyle.

โดย Sargent, Michael | Lyle, Tony.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95 S246S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Betterworth-Heinemann, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.95 S246S] (1).

52. Hospitality for sale : techniques of promoting business for hospitality establishments / C. Dewitt Coffman.

โดย Coffman, Charles Dewitt.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 C675H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: East Lansing, Mich. : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 C675H] (1).

53. Ayutthaya : the former Thai capital / Muang Boran Publishing House.

โดย Muang Boran Publishing House.

เลขเรียกหนังสือ: 915.593 M941A เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0078 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Muang Boran, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.593 M941A] (2). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0078] (1).

54. An eye for the dragon : southeast Asia observed 1954-1970 / Dennis Bloodworth.

โดย Bloodworth, Dennis.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9 B655E เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0072 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Farrar, Straus and Giroux, 1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.9 B655E] (3). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0072] (1).

55. Hospitality marketing / Neil Wearne ; revised by Alison J. Morrison

โดย Wearne, Neil | Morrison, Alison.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940688 W362H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940688 W362H] (1).

56. Practical tourism forecasting / Douglas C. Frechtling

โดย Frechtling, Douglas C.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 F851P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 F851P] (1).

57. Building quality service : with competency-based human resource management : trainer's manual / Lynn van der Wagen

โดย Van der Wagen, Lynn.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 V217B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chatswood, Australia : Butterworth Heinemann, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 V217B] (1).

58. Environmental management for hotels : the industry guide to best practice

โดย International Hotels Environment Initiative.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 E61 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd edข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 E61 1996] (1).

59. First class : an introduction to travel and tourism / Dennis L. Foster

โดย Foster, Dennis L.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 F754F 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Glencoe, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 F754F 1995] (1).

60. Travel and hospitality online : a guide to online services / Gary Holleman

โดย Holleman, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940285 H737T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940285 H737T] (1).