ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 774 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Touring exhibitions : the touring exhibitions group's manual of good practice / edited by Mike Sixsmith

โดย Sixsmith, Mike.

เลขเรียกหนังสือ: 069.5 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 069.5 T727] (1).

62. Food and beverage : operations, methods, and cost controls / Dennis L. Foster

โดย Foster, Dennis L.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95068 F754F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lake Forest, Ill. Glencoe, 1993, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.95068 F754F] (1).

63. VIP : an introduction to hospitality / Dennis L. Foster

โดย Foster, Dennis L.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 F754V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lake Forest, Ill. : Glencoe, 1993, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 F754V] (1).

64. At your service : English for the travel and tourist industry / Trish Stott, Angela Buckingham

โดย Stott, Trish | Buckingham, Angela.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 S888A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 S888A] (1).

65. High season : English for the hotel and tourist industry / Keith Harding & Paul Henderson

โดย Harding, Keith | Henderson, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 H263H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1997, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 H263H] (1).

66. Workplace English : travel file : student book / Marc Helgesen, Keith Adams

โดย Helgesen, Marc | Adams, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 H474W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1997, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 H474W] (1).

67. The marketing of tourism products : concepts, issues and cases / A. V. Seaton, M. M. Bennett

โดย Seaton, A. V | Bennett, M. M.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S441M ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1 st ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S441M] (1).

68. Business accounting for hospitality and tourism / H. Atkinson, A. Berry, R. Jarvis

โดย Atkinson, H | Berry, A | Jarvis, R.

เลขเรียกหนังสือ: 657.837 A875B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.837 A875B] (1).

69. Marketing leadership in hospitality : foundation and practices / Robert C. Lewis, Richard E. Chambers, Harsha E. Chacko

โดย Lewis, Robert C | Chambers, Richard E | Chacko, Harsha E.

เลขเรียกหนังสือ: 647.0688 L675M 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.0688 L675M 1995] (1).

70. DOS & DON'Ts in Thailand / text by Kenny Yee, Catherine Gordon

โดย Yee, Kenny | Gordon, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 Y42D 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Book Promotion & Service, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 Y42D 1995] (1).

71. Thai Hotels Association service standard manual : finance and accounting / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 657.837 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.837 T364T] (2).

72. Thai Hotels Association service standard manual : engineering department / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 644 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 644 T364T] (2).

73. Thai Hotels Association service standard manual : food and beverage-kitchen / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 643.3 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 643.3 T364T] (2).

74. Thai Hotels Association service standard manual : human resources management / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 647.2 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.2 T364T] (2).

75. Thai Hotels Association service standard manual : front office operations / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940688 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940688 T364T] (2).

76. Thai Hotels Association service standard manual : executive management group / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 647.068 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.068 T364T] (2).

77. Thai Hotels Association service standard manual : housekeeping operations / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 648 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 648 T364T] (2).

78. Thai Hotels Association service standard manual : sales and marketing department / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940688 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940688 T364T] (2).

79. Thai Hotels Association service standard manual : food and beverage service / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.95 T364T] (2).

80. Penang / written and presented by Fong Pheng Khuan

โดย Khuan, Fong Pheng.

เลขเรียกหนังสือ: 915.951 K45I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : APA, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.951 K45I] (1).