ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 774 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Profit planning / Peter Harris

โดย Harris, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940681 H315P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940681 H315P] (1).

2. Conducting tours / Marc Mancini

โดย Mancini, Marc.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791023 M269C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791023 M269C 1996] (1).

3. Meat science / by R. A. Lawrie

โดย Lawrie, Ralston Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 641.36 L424M 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Pergamon Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.36 L424M 1991] (1).

4. Tourism / Rob Davidson

โดย Devidson, Rob.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 D253T 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 D253T 1996] (1).

5. Environmental management for hotels : a student's handbook / David Kirk

โดย Kirk, David.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 K59E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 K59E] (1).

6. Vegetarian Christmas : over 150 recipes for every festive occasion / Rose Elliot

โดย Elliot, Rose.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5636 E46V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Thorsons, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5636 E46V] (1).

7. Service level agreement : measuring cost and quality in service relationships / Andrew Hiles

โดย Hiles, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 H644S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Chapman & Hall, 1994, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 H644S] (1).

8. Hospitality management : an introduction / Tim Knowles.

โดย Knowles, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 647 K73H 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647 K73H 1998] (1).

9. Corporate strategy for hospitality / Tim Knowles

โดย Knowles, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 647 K73C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647 K73C] (1).

10. Travel and tourism / John Ward

โดย Ward, John.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 W259T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 1998, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 W259T] (1).

11. Tourist information Seoul, Korea

เลขเรียกหนังสือ: 915.1904 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Korea : Seoul Metropolitan Government, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1904 T727] (1).

12. Hotel sales & operations / Ahmed Ismail

โดย Ismail, Ahmed.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940688 I83H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940688 I83H] (1).

13. The tourist experience : a new introduction / edited by Chris Ryan

โดย Ryan, Chris.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 1998, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 T727] (1).

14. The development of sustainable tourism / Lars Aronsson

โดย Aronsson, Lars.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 A763D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Continuum, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 A763D] (1).

15. The fundamentals of hospitality marketing / Steve Mawson

โดย Mawson, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940688 M462F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Continuum, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940688 M462F] (1).

16. Maximizing hospitality sales : how to sell hotels, venues and conference centres / Patrick Forsyth

โดย Forsyth, Patrick.

เลขเรียกหนังสือ: 647.068 F735M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.068 F735M] (1).

17. Conducting tours / Marc Mancini

โดย Mancini, Marc.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791023 M269C 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Delmar Thomson Learning, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791023 M269C 2001] (1).

18. Globetrotter travel map : Myanmar

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Asia Books, [2002?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

19. Managing presentations : communicating with impact / Savita Bhan Wakhlu

โดย Wakhlu, Savita Bhan.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 W149M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Response Books, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 W149M] (1).

20. Customer-driven services management / S. Balachandran

โดย Balachandran, S.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8120954 B171C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Response Books, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8120954 B171C] (1).