ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 774 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Profit planning / Peter Harris

โดย Harris, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940681 H315P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940681 H315P] (1).

2. Hospitality marketing / Neil Wearne ; revised by Alison J. Morrison

โดย Wearne, Neil | Morrison, Alison.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940688 W362H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940688 W362H] (1).

3. Conducting tours / Marc Mancini

โดย Mancini, Marc.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791023 M269C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791023 M269C 1996] (1).

4. Practical tourism forecasting / Douglas C. Frechtling

โดย Frechtling, Douglas C.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 F851P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 F851P] (1).

5. Building quality service : with competency-based human resource management : trainer's manual / Lynn van der Wagen

โดย Van der Wagen, Lynn.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 V217B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chatswood, Australia : Butterworth Heinemann, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 V217B] (1).

6. Environmental management for hotels : the industry guide to best practice

โดย International Hotels Environment Initiative.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 E61 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd edข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 E61 1996] (1).

7. First class : an introduction to travel and tourism / Dennis L. Foster

โดย Foster, Dennis L.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 F754F 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Glencoe, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 F754F 1995] (1).

8. Meat science / by R. A. Lawrie

โดย Lawrie, Ralston Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 641.36 L424M 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Pergamon Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.36 L424M 1991] (1).

9. Tourism / Rob Davidson

โดย Devidson, Rob.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 D253T 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 D253T 1996] (1).

10. Environmental management for hotels : a student's handbook / David Kirk

โดย Kirk, David.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 K59E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 K59E] (1).

11. VIP : an introduction to hospitality / Dennis L. Foster

โดย Foster, Dennis L.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 F754V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lake Forest, Ill. : Glencoe, 1993, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 F754V] (1).

12. Vegetarian Christmas : over 150 recipes for every festive occasion / Rose Elliot

โดย Elliot, Rose.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5636 E46V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Thorsons, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5636 E46V] (1).

13. Workplace English : travel file : student book / Marc Helgesen, Keith Adams

โดย Helgesen, Marc | Adams, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 H474W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1997, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 H474W] (1).

14. Improving food and beverage performance / Keith Waller

โดย Waller, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95 W198I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.95 W198I] (1).

15. Service level agreement : measuring cost and quality in service relationships / Andrew Hiles

โดย Hiles, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 H644S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Chapman & Hall, 1994, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 H644S] (1).

16. Accounting and finance for the international hospitality industry / edited by Peter J. Harris

โดย Harris, Peter J.

เลขเรียกหนังสือ: 657.837 A172 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.837 A172] (1).

17. The development and management of visitor attractions / John Swarbrooke

โดย Swarbrooke, John.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S973D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S973D] (1).

18. Sustainable tourism : a marketing perspective / Victor T. C. Middleton with Rebecca Hawkins

โดย Middleton, Victor T. C | Hawkins, Rebecca.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 M629S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 M629S] (1).

19. Catering for large numbers / Stephen Ashley, Sean Anderson

โดย Ashley, Stephen | Anderson, Sean.

เลขเรียกหนังสือ: 642.4 A826C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sydney : Butterworth-Heinemann, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642.4 A826C] (1).

20. 101 diet menu อาหารลดน้ำหนัก / รุ่งอรุณ ปิติพงศ์

โดย รุ่งอรุณ ปิติพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ร649ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ร649ร] (1).