ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ออนซอนหลวงพระบาง / ล้อม เพ็งแก้ว ... [และคนอื่นๆ]

โดย ล้อม เพ็งแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 915.94 อ447 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.94 อ447] (1).

2. คู่มือนำเที่ยว : หลวงพระบาง / ผู้เขียนและถ่ายภาพ, ศรันย์ บุญประเสริฐ

โดย ศรัณย์ บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.94 ศ161ค 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.94 ศ161ค 2548] (1).

3. คู่มือนำเที่ยว : หลวงพระบาง / ผู้เขียนและถ่ายภาพ, ศรันย์ บุญประเสริฐ

โดย ศรัณย์ บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.94 ศ161ค 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.94 ศ161ค 2549] (1).

4. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ส181ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ส181ร] (1).

5. สะบายดีหลวงพระบาง / เรื่องและภาพ, เสรี ตันศรีสวัสดิ์ ; เรียบเรียงข้อมูล, อรณี แน่นหนา

โดย เสรี ตันศรีสวัสดิ์ | อรณี แน่นหนา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.94 ส928ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธารบัวแก้ว, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.94 ส928ส] (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่กับเมืองหลวงพระบาง = A comparative studies of the tourism's impacts on the socio-cultural structures of Chiang Mai and Luang Phrabang / โดย พงษ์ธาดา วุฒิการณ์, ธิดาดาว ภักดี, ชุลีพร วิมุกตานนท์.

โดย พงษ์ธาดา วุฒิการณ์ | ธิดาดาว ภักดี | ชุลีพร วิมุกตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4820959 พ156ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่กับเมืองหลวงพระบาง.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4820959 พ156ร] (4).