ผลการค้นหาของคุณมี 229 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Dictionary of travel, tourism and hospitality / S. Medlik.

โดย Medlik, S.

เลขเรียกหนังสือ: 338.479103 M491D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.479103 M491D] (1).

2. Consumer psychology of tourism, hospitality and leisure / edited by A. G. Woodside ... [et al.]

โดย Woodside, Arch G.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 C758 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, Oxon : CABI, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 C758] (1).

3. Tourism and sex : culture, commerce and coercion / edited by Stephen Cliff and Simon Carter

โดย Clift, Stephen | Carter, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 306.74 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Pinter, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.74 T727] (1).

4. Strategic management in tourism / edited by Luiz Moutinho

โดย Moutinho, Luiz.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S896 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxon, United Kingdom : CABI Publishing, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S896] (1).

5. Tourism in Southeast Asia : a new direction / K. S. (Kaye) Chon, editor

โดย Chon, K. S. (Kaye).

เลขเรียกหนังสือ: 338.479159 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Haworth Hospitality Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.479159 T727] (1).

6. The management of small tourism and hospitality firms / edited by Rhodri Thomas

โดย Thomas Rhodri.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 M266 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 M266] (1).

7. Applying numbers and IT in leisure and tourism / Chris Doolan

โดย Doolan, Chris.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 D691A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 D691A] (1).

8. HRM in tourism and hospitality : international perspectives on small to medium-sized enterprises / edited by Darren Lee-Ross

โดย Lee-Ross, Darren.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940683 H873 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940683 H873] (1).

9. Tourism demand modelling and forecasting : modern econometric approaches / Haiyan Song and Stephen F. Witt

โดย Song, Haiyan | Witt, Stephen F.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S698T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Natherlands : Pergamon, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S698T] (1).

10. Trends in outdoor recreation, leisure and tourism / edited by William C. Gartner and David W. Lime

โดย Gartner, William C | Lime, David W.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 T794 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxon, United Kingdom : CABI Publishing, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 T794] (1).

11. Consumer behavior in travel and tourism / Abraham Pizam, Yoel Mansfeld, editors

โดย Pizam, Abraham | Mansfeld, Yoel.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 C758 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Howorth Hospitality Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 C758] (1).

12. Tourism management : towards the new millennium / edited by Chris Ryan and Stephen Page

โดย Ryan, Chris | Page, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Netherlands : Pergamon, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 T727] (1).

13. Buying travel services on the Internet / Durant Imboden

โดย Imboden, Durant.

เลขเรียกหนังสือ: 025.0691 I32B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.0691 I32B] (1).

14. Going international : English for tourism / Keith Harding

โดย Harding, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6910 H263G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.6910 H263G] (3).

15. Researching and writing dissertations in hospitality and tourism / Mona A. Clark ... [et al.]

โดย Clark, Mona A.

เลขเรียกหนังสือ: 808.02 R432 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1999, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.02 R432] (1).

16. Hospitality and tourism law / Mark Poustie ... [et al.]

โดย Poustie, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 340.09 H828 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson Learning, 2001, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.09 H828] (1).

17. Environmental management for rural tourism and recreation / John Tribe ... [et al.]

โดย Tribe, John.

เลขเรียกหนังสือ: 333.7 E61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.7 E61] (1).

18. Tourism : a modern synthesis / Stephen J. Page ... [et al.]

โดย Page, Stephen J.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson Learning, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 T727] (1).

19. Management accounting for hospitality and tourism / Richard Kotas

โดย Kotas, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 657.83 K87M 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.83 K87M 1999] (1).

20. Advertising in tourism and leisure / Nigel Morgan and Annette Pritchard

โดย Morgan, Nigel | Pritchard, Annette.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 M849A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 M849A] (1).