ผลการค้นหาของคุณมี 266 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. Health and wellness tourism / Melanie Smith, Laszlo Puczko

โดย Smith, Melanie | Puczko, Laszlo.

เลขเรียกหนังสือ: 338.473621 S655H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann/Elsevier, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.473621 S655H] (1).

102. Quantitative tourism industry analysis : introduction to input-output, social accounting matrix modeling, and tourism satellite accounts / Tadayuki Hara

โดย Hara, Tadayuki.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 H254Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 H254Q] (4).

103. Food and wine festivals and events around the world : development management and markets / C. Michael Hall and Liz Sharples

โดย Hall, Colin Michael | Sharples, Liz.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 H174F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 H174F] (1).

104. Tourism development : growth, myths and inequalities / edited by Peter M. Burns and Marina Novelli

โดย Burns, Peter M | Novelli, Marina.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, Oxfordshire : CABI, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 T727] (1).

105. Tourism and mobilities : local-global connections / edited by Peter M. Burns and Marina Novelli

โดย Burns, Peter M | Novelli, Marina.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxfordshire, U.K. : CABI, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 T727] (1).

106. The tourism society's dictionary for the tourism industry / Verite Reily Collins.

โดย Collins, Verite Reily.

เลขเรียกหนังสือ: 910.3 C713T 2008 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, Oxfordshire : CABI, c2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 910.3 C713T 2008] (2).

107. World geography of travel and tourism : a regional approach / Alan A. Lew, C. Michael Hall and Dallen J. Timothy

โดย Lew, Alan A | Hall, C. Michael | Timothy, Dallen J.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 L669W ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 L669W] (2).

108. The encyclopedia of tourism and recreation in marine environments / edited by Michael Luck.

โดย Luck, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, U.K. : CABI, c2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4791 E56] (1).

109. Gay tourism : culture and context / Gordon Waitt, Kevin Markwell

โดย Waitt, Gordon | Markwell, Kevin.

เลขเรียกหนังสือ: 910.8664 W145G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Haworth Hospitality Press, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.8664 W145G] (1).

110. Complete A-Z travel & leisure handbook / Ray Youell.

โดย Youell, Ray.

เลขเรียกหนังสือ: 338.479103 Y67C 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder & Stoughton, 2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.479103 Y67C 2003] (1).

111. Researching hospitality and tourism : a student guide / Bob Brotherton

โดย Brotherton, Bob.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94072 B874R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94072 B874R] (1).

112. Contemporary tourism : an international approach / Chris Cooper and C. Michael Hall

โดย Cooper, Chris | Hall, C. Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 C776C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 C776C] (1).

113. Tourism policy and planning : yesterday, today and tomorrow / David L. Edgell ... [et al.]

โดย Edgell, David L.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 T727] (1).

114. Planning research in hospitality and tourism / Levent Altinay and Alexandros Paraskevas

โดย Altinay, Levent | Paraskevas, Alexandros.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791072 A468P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791072 A468P] (1).

115. Media strategies for marketing places in crisis : improving the image of cities, countries and tourist destinations / Eli Avraham and Eran Ketter

โดย Avraham, Eli | Ketter, Eran.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47910688 A963M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47910688 A963M] (1).

116. Marketing for tourism and hospitality : a Canadian perspective / Simon Hudson

โดย Hudson, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 338.479171 H886M 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Toronto, Ont. : Nelson Education, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.479171 H886M 2009] (1).

117. Tourism in Southeast Asia : challenges and new directions / edited by Michael Hitchcock, Victor T. King and Michael Parnwell

โดย Hitchcock, Michael | King, Victor T | Parnwell, Michael | Nordic Institute of Asian Studies.

เลขเรียกหนังสือ: 338.479195 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Copenhagen S, Denmark : Nias Press, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.479195 T727] (1).

118. Mekong tourism : competitiveness & opportunities / editors, Andrew Adam, Mingsarn Kaosa-ard

โดย Adam, Andrew | Mingsarn Kaosa-ard | Chiang Mai University. Social Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 338.479159 M516 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Social Research Institute, Chiang Mai University, 2008สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.479159 M516] (1).

119. Marketing in travel and tourism [electronic resource]/ Victor T.C. Middleton with Jackie Clarke.

โดย Middleton, Victor T. C | Clarke, Jackie | NetLibrary, Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 910.688 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann, 2001สารสนเทศออนไลน์: Bibliographic record display An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information สามารถยืมได้: No items available

120. The development and management of visitor attractions [electronic resource] /John Swarbrooke.

โดย Swarbrooke, John | NetLibrary, Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47910 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann, 2002สารสนเทศออนไลน์: Bibliographic record display An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information สามารถยืมได้: No items available