ผลการค้นหาของคุณมี 265 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Worldwide destinations casebook : the geography of travel and tourism / Brian G. Boniface and Chris Cooper

โดย Boniface, Brian G | Cooper, Chris.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 B715W 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 B715W 2009] (1).

142. Marketing in travel and tourism / Victor T.C. Middleton, Alan Fyall and Michael Morgan ; with contributions from Ashok Ranchhod

โดย Middleton, Victor T.C | Fyall, Alan | Morgan, Michael | Ranchhod, Ashok.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 M629M 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 M629M 2009] (3).

143. Resort destinations : evolution, management and development / Bruce Prideaux

โดย Prideaux, Bruce.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 P947R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 P947R] (1).

144. Marketing communications in tourism and hospitality : concepts, strategies and cases / Scott McCabe

โดย McCabe, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47910688 M121M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47910688 M121M] (1).

145. The business of tourism / J. Christopher Holloway with Claire Humphreys and Rob Davidson

โดย Holloway, J. Christopher | Humphreys, Claire | Davidson, Rob.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 H745B 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: England : Financial Times/Prentice-Hall, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 H745B 2009] (1).

146. The Sage handbook of tourism studies / edited by Tazim Jamal and Mike Robinson

โดย Jamal, Tazim | Robinson, Mike.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S129 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S129] (1).

147. Managing volunteers in tourism : attractions, destinations and events / Kirsten Holmes and Karen Smith

โดย Holmes, Kirsten | Smith, Karen A.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 H751M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; Burlington, Mass. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 H751M] (1).

148. International tourism : cultures and behavior / Yvette Reisinger.

โดย Reisinger, Yvette.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 R377I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 R377I] (2).

149. Sport and tourism : globalization, mobility and identity / James Higham and Tom Hinch

โดย Higham, James | Hinch, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 H638S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; Burlington, Mass. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 H638S] (1).

150. Destination branding : creating the unique destination proposition / [edited by] Nigel Morgan and Annette Pritchard, Roger Pride

โดย Pritchard, Annette | Pride, Roger | Morgan, Nigel.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47910688 D476 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47910688 D476 2010] (1).

151. Asia on tour : exploring the rise of Asian tourism / edited by Tim Winter, Peggy Teo and T.C. Chang

โดย Winter, Tim | Teo, peggy | Chang, T.C.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47915 A832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, Oxon ; New York, N.Y. : Routledge, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47915 A832] (2).

152. Tourism geography : a new synthesis / Stephen Williams

โดย Williams, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 W727T 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, Oxon ; New York, N.Y. : Routledge, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 W727T 2009] (1).

153. Tourism management : managing for change / Stephen J. Page

โดย Page, Stephen J.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791068 P133T 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; Burlington, Mass. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791068 P133T 2009] (1).

154. Contemporary tourist behaviour : yourself and others as tourists / David Bowen and Jackie Clarke

โดย Bowen, David | Clarke, Jackie.

เลขเรียกหนังสือ: 306.4819 B786C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, U.K. : CABI, c2009ชื่อเรื่องอื่น: Contemporary tourist behavior.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.4819 B786C] (1).

155. Hospitality and travel marketing / Alastair M. Morrison

โดย Morrison, Alastair M.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 M878H 2010 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Clifton Park, N.Y. : Delmar/Cengage Learning, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 M878H 2010] (1).

156. Travel and tourism : an industry primer / Paul S. Biederman ; with Jun Lai ... [et.al.]

โดย Biederman, Paul S | Lai, Jun.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 B586T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 B586T] (1).

157. International perspectives of festivals and events : paradigms of analysis / edited by Jane Ali-Knight ... [et al.]

โดย Ali-Knight, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Academic Press/Elsevier, 2008, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 I61] (1).

158. Understanding and managing tourism impacts : an integrated approach / C. Michael Hall and Alan A. Lew

โดย Hall, Colin Michael | Lew, Alan A.

เลขเรียกหนังสือ: 910.684 H174U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon ; New York, N.Y. : Routledge, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.684 H174U] (1).

159. Crisis management in the tourism industry / edited by Christof Pforr, Peter Hosie

โดย Pforr, Christof | Hosie, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791068 C932 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: England ; Burlington, Vt. : Ashgate, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791068 C932] (1).

160. Dictionary of leisure, travel and tourism

เลขเรียกหนังสือ: 338.479103 D554 2005 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : A & C Black, 2005 (reprinted 2008)สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.479103 D554 2005] (1).