ผลการค้นหาของคุณมี 266 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Perspectives on cross-cultural, ethnographic, brand image, storytelling, unconscious needs, and hospitality guest research / edited by Arch G. Woodside, Carol M. Megehee, Alfred Ogle

โดย Woodside, Arch G | Megehee, Carol M | Ogle, Alfred.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 P467 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bingley, U.K. : Emerald, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 P467] (1).

182. Advances in hospitality and leisure. Vol. 5 / edited by Joseph S. Chen

โดย Chen, Joseph S.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 A244 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bingley, U.K. : Emerald/JAI Press, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 A244] (1).

183. Tourism brading : communities in action / Liping A. Cai, William C. Gartner, Ana Maria Muner

โดย Cai, Liping A | Gartner, William C | Munar, Ana Maria.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47910688 C133T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bingley, U.K. : Emerald, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47910688 C133T] (1).

184. Research themes for tourism / edited by Peter Robinson, Sine Heitmann and Peter Dieke

โดย Robinson, Peter | Heitmann, Sine | Dieke, Peter U.C.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791072 R432 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, U.K. ; Cambridge, Mass. : CABI, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791072 R432] (1).

185. The study of tourism : foundations from psychology / Philip L. Pearce, editor

โดย Pearce, Philip L.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S933 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bingley, U.K. : Emerald, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S933] (1).

186. Island tourism : sustainable perspectives / edited by Jack Carlsen and Richard Butler

โดย Carlsen, Jack | Butler, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 910.684 I82 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, U.K. ; Cambridge, Mass. : CABI, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.684 I82] (1).

187. Research methods for leisure, recreation and tourism / edited by Ercan Sirakaya-Turk ... [et al.]

โดย Sirakaya-Turk, Ercan.

เลขเรียกหนังสือ: 790.072 R432 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, U.K. ; Cambridge, Mass. : CABI, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 790.072 R432] (1).

188. Fundamentals of planning and developing tourism / Bulent I. Kastarlak ; Brian Barber, technical editor.

โดย Kastarlak, Bulent I | Barber, Brian. K.

เลขเรียกหนังสือ: 910.684 K19F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.684 K19F] (1).

189. AQA GCSE leisure & tourism / Stephen Rickerby

โดย Rickerby, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 R539A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Deddington, Oxfordshire : Philip Allan Updates, c2010ชื่อเรื่องอื่น: AQA GCSE leisure and tourism | Leisure and tourism.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 R539A] (1).

190. Medical tourism / John Connell

โดย Connell, John.

เลขเรียกหนังสือ: 362.1 C752M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, U.K. ; Cambridge, Mass. : CABI, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1 C752M] (1).

191. Strategic management in tourism / edited by Luiz Moutinho

โดย Moutinho, Luiz.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S896 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, U.K. ; Cambridge, Mass. : CABI, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S896 2011] (1).

192. Policy and practice for global tourism

โดย World Tourism Organization.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 P766 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Madrid, Spain : World Tourism Organization, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 P766] (1).

193. Religious tourism in Asia and the Pacific / [World Tourism Organization]

โดย World Tourism Organization.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 R382 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Madrid, Spain : World Tourism Organization, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 R382] (1).

194. The economics of recreation, leisure and tourism / John Tribe

โดย Tribe, John.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 T822E 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. ; Waltham, Mass. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 T822E 2011] (1).

195. Carbon management in tourism : mitigating the impacts on climate change / Stefan Gossling

โดย Gossling, Stefan.

เลขเรียกหนังสือ: 363.738746 G679C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London ; New York : Routledge, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.738746 G679C] (1).

196. Destination brands : managing place reputation / Nigel Morgan, Annette Pritchard, Roger Pride

โดย Morgan, Nigel | Pritchard, Annette | Pride, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47910688 M849D ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47910688 M849D] (1).

197. Trends and issues in global tourism 2011 / Roland Conrady, Martin Buck, editors

โดย Conrady, Roland | Buck, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 T794 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Heidelberg : Springer, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 T794] (1).

198. Quantitative methods in tourism : a handbook / Rodolfo Baggio and Jane Klobas

โดย Baggio, Rodolfo | Klobas, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 910.015195 B144Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bristol, U.K. : Channel View Publications, c2011สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.015195 B144Q] (1).

199. Tourism management : an introduction / Stephen J. Page

โดย Page, Stephen J.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791068 P133T 2011 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, c2011สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

200. Tourism supply chain management / Haiyan Song.

โดย Song, Haiyan.

เลขเรียกหนังสือ: 910.687 S698T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London ; New York : Routledge, 2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.687 S698T] (1).