ผลการค้นหาของคุณมี 265 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Tourism research / Gayle Jennings

โดย Jennings, Gayle.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791072 J54T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : John Wiley & Sons Australia, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791072 J54T] (1).

2. Volunteer tourism : experiences that make a difference / Stephen Wearing

โดย Wearing, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 W362V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, Oxon : CABI, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 W362V] (1).

3. Adventure tourism : the new frontier / John Swarbrooke ... [et al.]

โดย Swarbrooke, John.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 A244 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 A244] (1).

4. The traveller's friend / Alan Richardson.

โดย Richardson, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 910.202 R521T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Melbourne : Hospitality Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.202 R521T] (1).

5. Encyclopedia of tourism / chief editor, Jafar Jafari

โดย Jafari, Jafar.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4791 E56] (1).

6. The economics of tourism destinations / Norbert Vanhove

โดย Vanhove, Norbert.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 V256E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 V256E] (1).

7. Destination marketing : an integrated marketing communication approach / Steven Pike

โดย Pike, Steven.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47910688 P636D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47910688 P636D] (1).

8. Tourism geography / N.K. Dixit

โดย Dixit, N.K.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 D619T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Delhi : Vista International Publishing House, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 D619T] (1).

9. Dictionary of travel, tourism and hospitality / S. Medlik.

โดย Medlik, S.

เลขเรียกหนังสือ: 338.479103 M491D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.479103 M491D] (1).

10. Consumer psychology of tourism, hospitality and leisure / edited by A. G. Woodside ... [et al.]

โดย Woodside, Arch G.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 C758 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, Oxon : CABI, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 C758] (1).

11. Tourism and sex : culture, commerce and coercion / edited by Stephen Cliff and Simon Carter

โดย Clift, Stephen | Carter, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 306.74 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Pinter, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.74 T727] (1).

12. Strategic management in tourism / edited by Luiz Moutinho

โดย Moutinho, Luiz.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S896 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxon, United Kingdom : CABI Publishing, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S896] (1).

13. Tourism in Southeast Asia : a new direction / K. S. (Kaye) Chon, editor

โดย Chon, K. S. (Kaye).

เลขเรียกหนังสือ: 338.479159 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Haworth Hospitality Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.479159 T727] (1).

14. The management of small tourism and hospitality firms / edited by Rhodri Thomas

โดย Thomas Rhodri.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 M266 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 M266] (1).

15. Applying numbers and IT in leisure and tourism / Chris Doolan

โดย Doolan, Chris.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 D691A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 D691A] (1).

16. HRM in tourism and hospitality : international perspectives on small to medium-sized enterprises / edited by Darren Lee-Ross

โดย Lee-Ross, Darren.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940683 H873 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940683 H873] (1).

17. Tourism demand modelling and forecasting : modern econometric approaches / Haiyan Song and Stephen F. Witt

โดย Song, Haiyan | Witt, Stephen F.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S698T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Natherlands : Pergamon, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S698T] (1).

18. Trends in outdoor recreation, leisure and tourism / edited by William C. Gartner and David W. Lime

โดย Gartner, William C | Lime, David W.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 T794 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxon, United Kingdom : CABI Publishing, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 T794] (1).

19. Consumer behavior in travel and tourism / Abraham Pizam, Yoel Mansfeld, editors

โดย Pizam, Abraham | Mansfeld, Yoel.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 C758 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Howorth Hospitality Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 C758] (1).

20. Tourism management : towards the new millennium / edited by Chris Ryan and Stephen Page

โดย Ryan, Chris | Page, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Netherlands : Pergamon, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 T727] (1).