ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 19 จากทั้งหมด 145254 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Transport and tourism / Stephen J. Page

โดย Page, Stephen J.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 P132T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1999สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

2. Information technology for travel and tourism / Gary Inkpen

โดย Inkpen, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 I56I 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1999, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 I56I 1999] (1).

3. A dictionary of travel and tourism terminology / Allan Beaver

โดย Beaver, Allan.

เลขเรียกหนังสือ: 910.3 B386D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, Oxon : CABI Publishing, c2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 910.3 B386D] (1).

4. The traveller's friend / Alan Richardson.

โดย Richardson, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 910.202 R521T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Melbourne : Hospitality Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.202 R521T] (1).

5. A dictionary of travel and tourism terminology / Allan Beaver

โดย Beaver, Allan.

เลขเรียกหนังสือ: 910.3 B386D 2005 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, Oxon : CABI International, c2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 910.3 B386D 2005] (1).

6. Dictionary of travel, tourism and hospitality [electronic resource]/ S. Medlik.

โดย Medlik, S | NetLibrary, Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 338.479103 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Boston : Butterworth-Heinemann, 2003สารสนเทศออนไลน์: Bibliographic record display An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information สามารถยืมได้: No items available

7. Niche tourism : contemporary issues, trends and cases [electronic resource]/ edited by Marina Novelli.

โดย Novelli, Marina | NetLibrary, Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Elsevier, c2005สารสนเทศออนไลน์: Bibliographic record display An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information สามารถยืมได้: No items available

8. Bali tourism / Arthur Asa Berger.

โดย Berger, Arthur Asa.

เลขเรียกหนังสือ: 338.479159862 B496B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York ; London : Haworth Press/Taylor & Francis Group, 2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.479159862 B496B] (1).

9. Consumer behavior in travel and tourism / Abraham Pizam, Yoel Mansfeld, editors

โดย Pizam, Abraham | Mansfeld, Yoel.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 C758 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Howorth Hospitality Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 C758] (1).

10. City tourism & culture : the European experience / a report of the World Tourism Organization and of the research group of the European Travel Commission

โดย World Tourism Organization.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 W927C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Spain : World Tourism Organization, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 W927C] (1).

11. Destination recommendation systems : behavioural foundations and applications / edited by Daniel R. Fesenmaier, Karl W. Wober, Hannes Werthner

โดย Fesenmaier, Daniel R | Wober, Karl W | Werthner, Hannes.

เลขเรียกหนังสือ: 910.285 D476 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, Oxfordshire : CABI, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.285 D476] (1).

12. Crisis management in tourism / edited by Eric Laws, Bruce Prideaux and Kaye Chon

โดย Laws, Eric | Prideaux, Bruce | Chon, Kaye S.

เลขเรียกหนังสือ: 910.684 C932 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wallingford, Oxon : CABI, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.684 C932] (1).

13. Health and wellness tourism / Melanie Smith, Laszlo Puczko

โดย Smith, Melanie | Puczko, Laszlo.

เลขเรียกหนังสือ: 338.473621 S655H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann/Elsevier, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.473621 S655H] (1).

14. Gay tourism : culture and context / Gordon Waitt, Kevin Markwell

โดย Waitt, Gordon | Markwell, Kevin.

เลขเรียกหนังสือ: 910.8664 W145G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Haworth Hospitality Press, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.8664 W145G] (1).

15. Mekong tourism : competitiveness & opportunities / editors, Andrew Adam, Mingsarn Kaosa-ard

โดย Adam, Andrew | Mingsarn Kaosa-ard | Chiang Mai University. Social Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 338.479159 M516 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Social Research Institute, Chiang Mai University, 2008สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.479159 M516] (1).

16. Worldwide destinations : the geography of travel and tourism [electronic resource]/ Brian G. Boniface and Chris Cooper.

โดย Boniface, Brian G | Cooper, Christopher P | NetLibrary, Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann, 2005สารสนเทศออนไลน์: Bibliographic record display An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information สามารถยืมได้: No items available

17. Worldwide destinations casebook : the geography of travel and tourism / Brian G. Boniface and Chris Cooper

โดย Boniface, Brian G | Cooper, Chris.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 B715W 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 B715W 2009] (1).

18. Safety and security in tourism : recovery marketing after crises / edited by Noel Scott, Eric Laws and Bruce Prideaux.

โดย Scott, Noel | Laws, Eric | Prideaux, Bruce.

เลขเรียกหนังสือ: 910.688 S128 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2013, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.688 S128] (1).

19. Health, tourism and hospitality : spas, wellness and medical travel / Melanie Smith and Laszlo Puczko.

โดย Smith, Melanie K | Puczko, Laszlo.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S655H 2014 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, U.K. ; New York, N.Y. : Routledge/Taylor & Francis Group, 2014สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).