ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2641 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. เชียงใหม่ / บรรณาธิการ, สุดารา สุจฉายา

โดย สุดารา สุจฉายา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ช762 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ช762] (2).

142. รู้ไว้ก่อนไปสิงคโปร์ / วิโรจน์ ถิรคุณ

โดย วิโรจน์ ถิรคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.957 ว711ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.957 ว711ร] (1).

143. ท่องไปในความงาม ท่ามกลางเกาะอังกฤษ / เขียนเรื่อง / เรียบเรียงโดย ชัยยุทธ สินสูงสุด, ณัฐชวิน ชื่นประดิษฐ์

โดย ชัยยุทธ สินสูงสุด | ณัฐชวิน ชื่นประดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 914.2 ช421ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แทรเวลเวิลด์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 914.2 ช421ท] (1).

144. ขิง-ข่า : ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ / โดยทีมงานนิตยสารครัว

โดย นิตยสารครัว.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 น576ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 น576ข] (1).

145. อาหารภาคใต้ / เรื่อง, กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แสงแดด

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ส691อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ส691อ] (1).

146. อาหารจีนเหลา / เรื่อง, กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แสงแดด

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5951 ส691อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5951 ส691อ] (1).

147. อุเวโนะพาเที่ยวญี่ปุ่น / เรื่อง, ชาลี

โดย ชาลี.

เลขเรียกหนังสือ: 915.2 ช527อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.2 ช527อ] (1).

148. Discovering wine / Joanna Simon

โดย Simon, Joanna.

เลขเรียกหนังสือ: 641.22 S595D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Reed Consumer Books, 1995, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.22 S595D] (1).

149. Accounting and finance for the international hospitality industry / edited by Peter J. Harris

โดย Harris, Peter J.

เลขเรียกหนังสือ: 657.837 A172 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.837 A172] (1).

150. Bangkok's waterways : an explorer's handbook / written by William Warren ; photographed by R. Ian Lloyd

โดย Warren, William | Lloyd, R. Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9304 W294B ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : R. Ian Lloyd Productions, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.9304 W294B] (1).

151. สูตรเด็ดน้ำพริก 100 ชนิด / อังค์วรา, เรียบเรียง

โดย อังค์วรา.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 อ491ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 อ491ส] (1).

152. รู้ไว้ก่อนไปนิวซีแลนด์ / วิโรจน์ ถิรคุณ, เขียน

โดย วิโรจน์ ถิรคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 919.3 ว711ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 919.3 ว711ร] (1).

153. คู่มือพนักงานฝ่ายแม่บ้าน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ก454ค] (2).

154. The development and management of visitor attractions / John Swarbrooke

โดย Swarbrooke, John.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S973D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S973D] (1).

155. Sustainable tourism : a marketing perspective / Victor T. C. Middleton with Rebecca Hawkins

โดย Middleton, Victor T. C | Hawkins, Rebecca.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 M629S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 M629S] (1).

156. Catering for large numbers / Stephen Ashley, Sean Anderson

โดย Ashley, Stephen | Anderson, Sean.

เลขเรียกหนังสือ: 642.4 A826C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sydney : Butterworth-Heinemann, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642.4 A826C] (1).

157. Thailand tourism : vision 2012 / Tourism Authority of Thailand

โดย Tourism Authority of Thailand | Thailand Development Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 354.6809593 T727T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thailand Development Research Institute, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 354.6809593 T727T] (2).

158. This is Thailand / text by John Hoskin ; photographs by Gerald Cubitt

โดย Hoskin, John | Cubitt, Gerald.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 H826T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Asia Books, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 H826T] (1).

159. การจัดและบริหารการท่องเที่ยว / เรียบเรียงโดย อารยา พัชรเมธา

โดย อารยา พัชรเมธา.

เลขเรียกหนังสือ: 910 อ653ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910 อ653ก] (1).

160. เบเกอรี่ / ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ กรมการฝึกหัดครู.

โดย กรมการฝึกหัดครู. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.86 ก169บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาค, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.86 ก169บ] (1).