ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2641 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. ตำราน้ำพริก-เครื่องจิ้ม / รวบรวมสูตรโดย สำนักพิมพ์แสงแดด

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ต367 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ต367] (1).

182. 101 diet menu อาหารลดน้ำหนัก / รุ่งอรุณ ปิติพงศ์

โดย รุ่งอรุณ ปิติพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ร649ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ร649ร] (1).

183. ล่องน้ำไนล์ / สังคม ฮอหรินทร์, เขียน

โดย สังคม ฮอหรินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 916.2 ส532ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 916.2 ส532ล] (2).

184. สัมผัสดินแดนคลาสสิกคีตา "ออสเตรีย" / เขียนเรื่อง/เรียบเรียงโดย ชัยยุทธ สินสูงสุด

โดย ชัยยุทธ สินสูงสุด.

เลขเรียกหนังสือ: 914.36 ช421ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แทรเวลเวิลด์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 914.36 ช421ส] (1).

185. กล้วย : ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ / บรรณาธิการ อบเชย อิ่มสบาย

โดย อบเชย อิ่มสบาย.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ก288 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ก288] (1).

186. ครัวไทย คนไทย / บรรณาธิการ, อมรรัตน์ ขาวสะอาด

โดย อมรรัตน์ ขาวสะอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 641.3 ค154 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.3 ค154] (2).

187. Amazing america : ประสบการณ์ชีวิตแพทย์ไทยในเมริกา / บันทึกโดย ประวิตร พิศาลบุตร

โดย ประวิตร พิศาลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 917.3 ป376อ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โฮลิสติก, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 917.3 ป376อ 2541] (1).

188. ออสเตรีย / Wilhelm Klein, บรรณาธิการ ; แปล, เดือนเพ็ญ ทองน่วม

โดย เดือนเพ็ญ ทองน่วม | ไคลน์, วิลเฮล์ม.

เลขเรียกหนังสือ: 914.36 อ463 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 914.36 อ463] (1).

189. Cambodia : a practical guide / Roland Neveu, Jon Ogden

โดย Neveu, Roland | Ogden, Jon.

เลขเรียกหนังสือ: 919.596 N519C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Extra Image, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 919.596 N519C] (1).

190. จันทบุรี / สมัย สุทธิธรรม

โดย สมัย สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ส292จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ส292จ] (1).

191. สกลนคร / สมัย สุทธิธรรม

โดย สมัย สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ส292ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ส292ส] (2).

192. กาฬสินธุ์ / สมัย สุทธิธรรม

โดย สมัย สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ส292ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ส292ก] (2).

193. ตราด / สมัย สุทธิธรรม

โดย สมัย สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ส292ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ส292ต] (2).

194. เวียนนา / โดย Gerhard Sailer ; ผู้แปลเป็นภาษาไทย, พรพจนา ตาปนานนท์

โดย เซลเลอร์, เจอร์ฮาร์ด | พรพจนา ตาปนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 914.3613 ซ534ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชซิ่ง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 914.3613 ซ534ว] (1).

195. The economics of tourism / M. Thea Sinclair and Mike Stabler

โดย Sinclair, M. Thea | Stabler, Mike.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S616E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S616E] (1).

196. Flying off course : the economics of international airlines / Rigas Doganis

โดย Doganis, Rigas.

เลขเรียกหนังสือ: 387.7 D654F 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 387.7 D654F 1998] (1).

197. Frommer's budget travel guide : Greece from USD45 a day / by John Levy & Kyle McCarthy

โดย Levy, John | McCarthy, Kyle.

เลขเรียกหนังสือ: 910.9495 L668F 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.9495 L668F 1995] (1).

198. ภาคอีสาน / อาคม เศรษฐา, บรรณาธิการ

โดย อาคม เศรษฐา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ภ416 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชุณหสาส์น, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ภ416] (1).

199. Themes, dreams, and schemes : banquet menu ideas, concepts, and thematic experiences / G. Eugene Wigger

โดย Wigger, G. Eugene.

เลขเรียกหนังสือ: 642.4 W655T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 642.4 W655T] (1).

200. The management of maintenance and engineering systems in the hospitality industry / Frank D. Borsenik, Alan T. Stutts

โดย Borsenik, Frank D | Stutts, Alan T.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940682 B738M 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 647.940682 B738M 1997] (1).