ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2641 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Food dehydration : a dictionary and guide / J. G. Brennan

โดย Brennan, J. G.

เลขเรียกหนังสือ: 664.0284 B838F (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 664.0284 B838F] (1).

62. Travel and hospitality online : a guide to online services / Gary Holleman

โดย Holleman, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940285 H737T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940285 H737T] (1).

63. Touring exhibitions : the touring exhibitions group's manual of good practice / edited by Mike Sixsmith

โดย Sixsmith, Mike.

เลขเรียกหนังสือ: 069.5 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 069.5 T727] (1).

64. Tourism / Rob Davidson

โดย Devidson, Rob.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 D253T 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 D253T 1996] (1).

65. Environmental management for hotels : a student's handbook / David Kirk

โดย Kirk, David.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 K59E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 K59E] (1).

66. Food and beverage : operations, methods, and cost controls / Dennis L. Foster

โดย Foster, Dennis L.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95068 F754F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lake Forest, Ill. Glencoe, 1993, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.95068 F754F] (1).

67. VIP : an introduction to hospitality / Dennis L. Foster

โดย Foster, Dennis L.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 F754V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lake Forest, Ill. : Glencoe, 1993, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 F754V] (1).

68. Vegetarian Christmas : over 150 recipes for every festive occasion / Rose Elliot

โดย Elliot, Rose.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5636 E46V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Thorsons, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5636 E46V] (1).

69. คู่มือการชมบั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย / สื่อธรรม, เรียบเรียง

โดย สื่อธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ค695] (2).

70. กับข้าวเป็นชุด / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์แสงแดด

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ก392 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ก392] (2).

71. พระนครศรีอยุธยา / สมัย สุทธิธรรม

โดย สมัย สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ส292พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ส292พ] (1).

72. สมุย-หมู่เกาะอ่างทอง / บรรณาธิการ, สุรศักดิ์ ตันตะโยธิน

โดย สุรศักดิ์ ตันตะโยธิน.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ส316 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามสปอร์ต ซินดิเคท, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ส316] (1).

73. หนังสือชุด อาหารการกินของไทย 4 ภาค. ภาคอีสาน 2 / ยุพยงษ์ สุทธิธรรม

โดย ยุพยงษ์ สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ย394ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ย394ห] (1).

74. หนังสือชุด อาหารการกินของไทย 4 ภาค. ภาคกลาง 1 / ยุพยงษ์ สุทธิธรรม

โดย ยุพยงษ์ สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ย394ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ย394ห] (1).

75. การเข้าสังคมและพิธีเลี้ยงรับรอง / เกริกชัย รายณสุขวงศ์

โดย เกริกชัย รายณสุขวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 395 ก764ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ษรฉัตร, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395 ก764ก] (2).

76. แม่บ้านสารพัดอาหาร 1.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ม881 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แม่บ้าน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.5 ม881] (1).

77. Michael Jackson's pocket beer book / [edited by] Mitchell Beazley

โดย Jackson, Michael | Beazley, Mitchell.

เลขเรียกหนังสือ: 641.23 J13M 1996 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev., updated and expandedข้อมูลการพิมพ์: London : Reed Consumer Books, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.23 J13M 1996] (1).

78. At your service : English for the travel and tourist industry / Trish Stott, Angela Buckingham

โดย Stott, Trish | Buckingham, Angela.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 S888A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 S888A] (1).

79. High season : English for the hotel and tourist industry / Keith Harding & Paul Henderson

โดย Harding, Keith | Henderson, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 H263H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1997, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 H263H] (1).

80. Workplace English : travel file : student book / Marc Helgesen, Keith Adams

โดย Helgesen, Marc | Adams, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 H474W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1997, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 H474W] (1).