ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2641 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Designer desserts / by Philippe Duran ; translated by Anne Sterling

โดย Durand, Philippe | Sterling, Anne.

เลขเรียกหนังสือ: 641.86 D949D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, [1996?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.86 D949D] (1).

82. The marketing of tourism products : concepts, issues and cases / A. V. Seaton, M. M. Bennett

โดย Seaton, A. V | Bennett, M. M.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 S441M ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1 st ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 S441M] (1).

83. Decorating with a paper cone / by Alain Buys and Jean-Luc Decluzeau ; translated by Anne Sterling

โดย Buys, Alain | Decluzeau, Jean-Luc | Sterling, Anne.

เลขเรียกหนังสือ: 641.86 B992D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : John Wiley & Sons, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.86 B992D] (1).

84. Secrets of good French cooking / by Pierre Paillon ; translated by Anne Sterling

โดย Paillon, Pierre | Sterling, Anne.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5944 P143S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.5944 P143S] (1).

85. Business accounting for hospitality and tourism / H. Atkinson, A. Berry, R. Jarvis

โดย Atkinson, H | Berry, A | Jarvis, R.

เลขเรียกหนังสือ: 657.837 A875B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.837 A875B] (1).

86. คู่มือไวน์ / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม

โดย กลมศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม.

เลขเรียกหนังสือ: 641.22 ก137ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.22 ก137ค] (1).

87. ภาคใต้ / บุรีรัตน์ สามัตถิยะ

โดย บุรีรัตน์ สามัตถิยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 บ648ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 บ648ภ] (3).

88. สิงห์บุรี / สมัย สุทธิธรรม

โดย สมัย สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ส292ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ส292ส] (2).

89. ปราจีนบุรี / สมัย สุทธิธรรม

โดย สมัย สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ส292ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ส292ป] (2).

90. ท่องโลกศิลปวัฒนธรรมกับเสรษฐวิทย์ / โดย เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ

โดย เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 914 ส927ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 914 ส927ท] (1).

91. รวมตำหรับอาหารกับแกล้ม ยำ ลาบ พล่า

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ร156] (1).

92. การบริการส่วนหน้าของโรงแรม = Front office operation / โดย พิศมัย ปโชติการ

โดย พิศมัย ปโชติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 พ751ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 พ751ก] (2).

93. Exploring wine : the Culinary Institute of America's complete guide to wine of the world / Steven Kolpan, Brian H. Smith, Michael A. Weiss

โดย Kolpan, Steven | Smith, Brian H | Weiss, Michael A | Culinary Institute of America.

เลขเรียกหนังสือ: 641.2 K81E (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.2 K81E] (1).

94. Marketing leadership in hospitality : foundation and practices / Robert C. Lewis, Richard E. Chambers, Harsha E. Chacko

โดย Lewis, Robert C | Chambers, Richard E | Chacko, Harsha E.

เลขเรียกหนังสือ: 647.0688 L675M 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.0688 L675M 1995] (1).

95. DOS & DON'Ts in Thailand / text by Kenny Yee, Catherine Gordon

โดย Yee, Kenny | Gordon, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 Y42D 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Book Promotion & Service, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 Y42D 1995] (1).

96. Thai Hotels Association service standard manual : finance and accounting / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 657.837 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.837 T364T] (2).

97. Thai Hotels Association service standard manual : engineering department / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 644 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 644 T364T] (2).

98. Thai Hotels Association service standard manual : food and beverage-kitchen / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 643.3 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 643.3 T364T] (2).

99. Thai Hotels Association service standard manual : human resources management / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 647.2 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.2 T364T] (2).

100. Thai Hotels Association service standard manual : front office operations / Thai Hotels Association

โดย Thai Hotels Association.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940688 T364T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Association, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940688 T364T] (2).