ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2563 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Tourist map Bangkok city : tour it yourself / Bangkok Guide.

โดย Bangkok guide.

เลขเรียกหนังสือ: 912.593 B216T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok] : Bangkok Guide, [1987?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 912.593 B216T] (1).

2. งานโรมแรมฝ่ายห้องพัก : งานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆ = Room division : housekeeping in hotel and other institutions / ขจิต กอบเดช.

โดย ขจิต กอบเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ข139ง 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Rangsit University Press, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ข139ง 2535] (6).

3. หน้าที่และการปฏิบัติงาน = Job description / โดย ปรีชา แดงโรจน์.

โดย ปรีชา แดงโรจน์ | ชมรมนักบริหารการโรงแรม.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ป467ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ชมรมนักบริหารการโรงแรม, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ป467ก 2534] (2).

4. เบเกอรี่ 1 : ขนมปัง โดนัท มัฟฟิน / อัจฉรา ชินาลัย.

โดย อัจฉรา ชินาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 641.815 อ498บ 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.815 อ498บ 2534] (1).

5. อาหารไทยในวรรณคดี = Royal Thai cusine book / จัดทำโดย วันดี ณ สงขลา.

โดย วันดี ณ สงขลา.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ว429อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาส์น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ว429อ] (1).

6. คู่มือบาร์เทนเดอร์ = Bartender's handbook / ผู้เขียน, สมสุข ตั้งเจริญ, อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.

โดย สมสุข ตั้งเจริญ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.2 ส286ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.2 ส286ค] (2).

7. คู่มือมรรยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก / เรียบเรียงโดย ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์.

โดย ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์.

เลขเรียกหนังสือ: 642 ศ545ค 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642 ศ545ค 2536] (1).

8. สูตรผสมเหล้าและเครื่องดื่มระดับสากล / แต่งโดย เจน ฐานเพิ่มพูน.

โดย เจน ฐานเพิ่มพูน.

เลขเรียกหนังสือ: 641.874 จ698ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังปัญญา, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.874 จ698ส] (1).

9. งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม / พิศมัย ปโชติการ.

โดย พิศมัย ปโชติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 642.5 พ751ง 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642.5 พ751ง 2536] (1).

10. โรงแรมและการบริการอาหาร-เครื่องดื่ม = Hotel and food-beverage service / สมสุข ตั้งเจริญ, อรวินท์ เลาหรัชตานันท์.

โดย สมสุข ตั้งเจริญ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ส286ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ส286ร] (3).

11. ขนมปังกรอบ / อี แอล เอส ฟู๊ดคลับ.

โดย อี แอล เอส ฟู้ด คลับ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.8654 อ773ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.8654 อ773ข] (1).

12. คู่มือพับผ้าเช็ดปากและผ้ากันเปื้อน สำหรับงานโรงแรมและแม่บ้านสมัยใหม่ = The simple art of napkin folding / Linda Hetzer.

โดย เฮทเชอร์, ลินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 746.96 ฮ613ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Island Publishing, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 746.96 ฮ613ค] (2).

13. ขนมหม้อแกง / แดงต้อย มาลี, เขียน.

โดย แดงต้อย มาลี.

เลขเรียกหนังสือ: 641.86 ด944ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.86 ด944ข] (1).

14. 73 จังหวัด / คณะผู้เรียบเรียง สุภา ลือศิริ ... [และคนอื่นๆ].

โดย สุภา ลือศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 จ688 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535ชื่อเรื่องอื่น: เจ็ดสิบสามจังหวัด.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 จ688] (6).

15. คู่มือเข้าครัว / วัลยา ภู่ภิญโญ.

โดย วัลยา ภู่ภิญโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ว445ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดุจลดา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ว445ค] (1).

16. อาหารรสวิเศษตำรับดั้งเดิม / ผู้เขียน, ประยูร อุลุชาฎะ.

โดย ประยูร อุลุชาฎะ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ป367อ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ป367อ 2535] (1).

17. รายงานการวิจัย ข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับโรงแรมและการท่องเที่ยว / โดย ประเสริฐ พันธชาติ, สินธุ์ สโรบล, ประเวศน์ คิดอ่าน.

โดย ประเสริฐ พันธชาติ | สินธุ์ สโรบล | ประเวศน์ คิดอ่าน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4561 ป421ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4561 ป421ร] (7).

18. ขนมไทย : มรดกทางวัฒนธรรม / คณะผู้จัดทำ, มิตรา หอรัตนชัย, อวยศรี ชูฤกษ์.

โดย มิตรา หอรัตนชัย | อวยศรี ชูฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.86 ม575ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประชาช่าง, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.86 ม575ข] (1).

19. งานโรงแรมฝ่ายห้องพัก : พนักงานส่วนหน้าโรงแรม = Rooms division : Front Office Clerks / ขจิต กอบเดช.

โดย ขจิต กอบเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ข139ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ข139ง] (4).

20. งานแม่บ้านในโรงแรม และสถาบันอื่นๆ / ขจิต กอบเดช.

โดย ขจิต กอบเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ข139ง 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ข139ง 2527] (5).