ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2600 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Tourist map Bangkok city : tour it yourself / Bangkok Guide.

โดย Bangkok guide.

เลขเรียกหนังสือ: 912.593 B216T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok] : Bangkok Guide, [1987?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 912.593 B216T] (1).

2. คู่มือเข้าครัว / วัลยา ภู่ภิญโญ.

โดย วัลยา ภู่ภิญโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ว445ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดุจลดา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ว445ค] (1).

3. ธุรกิจโรงแรม / สุรณี ศรีจันทร์.

โดย สุรณี ศรีจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ส851ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ส851ธ] (1).

4. ญี่ปุ่นปัจจุบัน / กระทรวงการต่างประเทศ.

โดย กระทรวงการต่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.2 ก218ญ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารญี่ปุ่น, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.2 ก218ญ] (1).

5. Profit planning / Peter Harris

โดย Harris, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940681 H315P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940681 H315P] (1).

6. Conducting tours / Marc Mancini

โดย Mancini, Marc.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791023 M269C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791023 M269C 1996] (1).

7. Meat science / by R. A. Lawrie

โดย Lawrie, Ralston Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 641.36 L424M 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Pergamon Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.36 L424M 1991] (1).

8. Tourism / Rob Davidson

โดย Devidson, Rob.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 D253T 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 D253T 1996] (1).

9. Environmental management for hotels : a student's handbook / David Kirk

โดย Kirk, David.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 K59E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 K59E] (1).

10. Vegetarian Christmas : over 150 recipes for every festive occasion / Rose Elliot

โดย Elliot, Rose.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5636 E46V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Thorsons, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5636 E46V] (1).

11. แม่บ้านสารพัดอาหาร 1.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ม881 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แม่บ้าน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.5 ม881] (1).

12. รวมตำหรับอาหารกับแกล้ม ยำ ลาบ พล่า

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ร156] (1).

13. Thai cooking step-by-step / editor, Wendy Stephen

โดย Stephen, Wendy.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 T364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Asia Books, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.59593 T364] (1).

14. Service level agreement : measuring cost and quality in service relationships / Andrew Hiles

โดย Hiles, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 H644S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Chapman & Hall, 1994, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 H644S] (1).

15. ของดีเอเชีย / โดย เสียงเด็ก

โดย เสียงเด็ก.

เลขเรียกหนังสือ: 915 ส948ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสียงเด็ก, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915 ส948ข] (1).

16. Eyewitness travel guides : Italy

เลขเรียกหนังสือ: 914.504 E97 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 914.504 E97] (1).

17. Eyewitness travel guides : France

เลขเรียกหนังสือ: 914.404 E97 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 914.404 E97] (1).

18. Eyewitness travel guides : Paris

เลขเรียกหนังสือ: 914.43604 E97 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 914.43604 E97] (1).

19. Eyewitness travel guides : Amsterdam

เลขเรียกหนังสือ: 914.9235204 E97 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 914.9235204 E97] (1).

20. Eyewitness travel guides : Great Britain

เลขเรียกหนังสือ: 914.204 E97 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 914.204 E97] (1).