ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1686 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือเข้าครัว / วัลยา ภู่ภิญโญ.

โดย วัลยา ภู่ภิญโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ว445ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดุจลดา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ว445ค] (1).

2. ธุรกิจโรงแรม / สุรณี ศรีจันทร์.

โดย สุรณี ศรีจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ส851ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ส851ธ] (1).

3. ญี่ปุ่นปัจจุบัน / กระทรวงการต่างประเทศ.

โดย กระทรวงการต่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.2 ก218ญ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารญี่ปุ่น, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.2 ก218ญ] (1).

4. Profit planning / Peter Harris

โดย Harris, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940681 H315P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940681 H315P] (1).

5. Conducting tours / Marc Mancini

โดย Mancini, Marc.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791023 M269C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791023 M269C 1996] (1).

6. Meat science / by R. A. Lawrie

โดย Lawrie, Ralston Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 641.36 L424M 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Pergamon Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.36 L424M 1991] (1).

7. Tourism / Rob Davidson

โดย Devidson, Rob.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 D253T 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 D253T 1996] (1).

8. Environmental management for hotels : a student's handbook / David Kirk

โดย Kirk, David.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 K59E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 K59E] (1).

9. Vegetarian Christmas : over 150 recipes for every festive occasion / Rose Elliot

โดย Elliot, Rose.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5636 E46V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Thorsons, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5636 E46V] (1).

10. รวมตำหรับอาหารกับแกล้ม ยำ ลาบ พล่า

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ร156] (1).

11. Service level agreement : measuring cost and quality in service relationships / Andrew Hiles

โดย Hiles, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 H644S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Chapman & Hall, 1994, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.812 H644S] (1).

12. ของดีเอเชีย / โดย เสียงเด็ก

โดย เสียงเด็ก.

เลขเรียกหนังสือ: 915 ส948ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสียงเด็ก, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915 ส948ข] (1).

13. เคล็ดลับอาหารอร่อย 3

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ค762 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ค762] (1).

14. แกะผัก

เลขเรียกหนังสือ: 745.924 ก882 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.924 ก882] (1).

15. Hospitality management : an introduction / Tim Knowles.

โดย Knowles, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 647 K73H 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647 K73H 1998] (1).

16. Corporate strategy for hospitality / Tim Knowles

โดย Knowles, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 647 K73C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647 K73C] (1).

17. Travel and tourism / John Ward

โดย Ward, John.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 W259T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 1998, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 W259T] (1).

18. Tourist information Seoul, Korea

เลขเรียกหนังสือ: 915.1904 T727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Korea : Seoul Metropolitan Government, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1904 T727] (1).

19. มุกดาหาร : อัญมณีชายฝั่งโขง / ดวงจำปา

โดย ดวงจำปา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ด161ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แสงปัญญาเลิศ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ด161ม] (1).

20. Hotel sales & operations / Ahmed Ismail

โดย Ismail, Ahmed.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940688 I83H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940688 I83H] (1).