ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 150 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Fundamental principles of restaurant cost control / David V. Pavesic, Paul F. Magnant

โดย Pavesic, David V | Magnant, Paul F.

เลขเรียกหนังสือ: 647.950681 P337F 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J : Pearson/Prentice-Hall, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.950681 P337F 2005] (2).

2. Professional baking / Wayne Gisslen

โดย Gisslen, Wayne | National Restaurant Association Educational Foundation.

เลขเรียกหนังสือ: 641.815 G535P 2005 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.815 G535P 2005] (1). Items available for reference: [Call number: 641.815 G535P 2005] (2).

3. So you want to be a chef? : your guide to culinary careers / Lisa M. Brefere, Karen Eich Drummond, Brad Barnes

โดย Brefere, Lisa M | Drummond, Karen Eich | Barnes, Brad.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5023 B832S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5023 B832S] (2).

4. Understanding nutrition / Ellie Whitney, Sharon Rady Rolfes

โดย Whitney, Ellie | Rolfes, Sharon Rady.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 W618U 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed. International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Thomson/Wadsworth, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.2 W618U 2005] (4).

5. Service management : operations, strategy, and information technology / James A. Fitzsimmons, Mona J. Fitzsimmons

โดย Fitzsimmons, James A | Fitzsimmons, Mona J.

เลขเรียกหนังสือ: 658 F562S 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hil, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 F562S 2006] (2).

6. เมืองมหาราชาแดนฟ้าจรดทราย = Rajasthan India / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.

โดย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.4 ธ312ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.4 ธ312ม] (2).

7. ตามรอยพระบาท เสด็จประพาสโมร็อกโก / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, บุญยรัตน์ โรจนาปิยาวงศ์

โดย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ | บุญยรัตน์ โรจนาปิยาวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 916.4 ธ312ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 916.4 ธ312ต] (2).

8. ACC-ROOM : แอ๊ค-รูม บริการจัดการห้องพัก

เลขเรียกหนังสือ: 647.940285 อ937 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โทเทิ่ล คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940285 อ937] (2).

9. Quantitative tourism industry analysis : introduction to input-output, social accounting matrix modeling, and tourism satellite accounts / Tadayuki Hara

โดย Hara, Tadayuki.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 H254Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 H254Q] (4).

10. Understanding foodservice cost control : an operational text for food, beverage, and labor costs / Edward E. Sanders, Timothy H. Hill, Donna J. Faria

โดย Sanders, Edward E | Hill, Timothy H | Faria, Donna J.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95 S215U 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.95 S215U 2008] (2).

11. Indian head massage / Helen McGuinness

โดย McGuinness, Helen.

เลขเรียกหนังสือ: 615.822 M148I 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder Arnold, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.822 M148I 2007] (2).

12. Profitable menu planning / John A. Drysdale, Jennifer Galipeau

โดย Drysdale, John A | Galipeau, Jennifer Adams.

เลขเรียกหนังสือ: 642.5 D799P 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642.5 D799P 2008] (2).

13. 13 ปราสาทเล็กโรแมนติกในสาธารณรัฐเช็ก = Unseen castles / เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโกวา

โดย เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโกวา.

เลขเรียกหนังสือ: 914.371 น785ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซันมูนทรี, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 914.371 น785ส] (2).

14. รอยเท้า ความฝัน ผู้คน ดนตรี / วรรธนา วีรยวรรธน, นิมิตร จิตรานนท์

โดย วรรธนา วีรยวรรธน | นิมิตร จิตรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ว273ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Come on, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1 ว273ร] (2).

15. Introduction to hospitality / John R. Walker

โดย Walker, John R.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 W181I 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 W181I 2009] (2).

16. English for cabin crew / Sue Ellis & Lewis Lansford

โดย Ellis, Sue | Lansford, Lewis.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 E47E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 E47E] (2).

17. กรณีศึกษาไมซ์ = Mice casebook / จัดทำโดย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 600 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศน์การ, 2557สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

18. Silver book / ศักดา ศิริพันธุ์, หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศักดา ศิริพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติงแอนด์พับลิชชิ่ง, [2559?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

19. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง "มาตรฐานการปฏิบัติงานภายในครัว ในโรงแรมระดับ 5 ดาว" ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท / โดย ฐิตินาถ กันทาสุวรรณ.

โดย ฐิตินาถ กันทาสุวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

เลขเรียกหนังสือ: สพ. 6 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

20. การดำเนินงานในแผนก Room Servic ภายในสถานประกอบการคือ Mandarin Oriental Bangkok / ธนวัฒน์ อิ่นคำ.

โดย ธนวัฒน์ อิ่นคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม.

เลขเรียกหนังสือ: สพ. 6 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561ชื่อเรื่องอื่น: รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การดำเนินงานในแผนก Room Servic ภายในสถานประกอบการคือ Mandarin Oriental Bangkok | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : การดำเนินงาน แผนก Room Servic.สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).