ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 908 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือเข้าครัว / วัลยา ภู่ภิญโญ.

โดย วัลยา ภู่ภิญโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ว445ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดุจลดา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ว445ค] (1).

2. ธุรกิจโรงแรม / สุรณี ศรีจันทร์.

โดย สุรณี ศรีจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ส851ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ส851ธ] (1).

3. ญี่ปุ่นปัจจุบัน / กระทรวงการต่างประเทศ.

โดย กระทรวงการต่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.2 ก218ญ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารญี่ปุ่น, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.2 ก218ญ] (1).

4. รวมตำหรับอาหารกับแกล้ม ยำ ลาบ พล่า

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ร156] (1).

5. ของดีเอเชีย / โดย เสียงเด็ก

โดย เสียงเด็ก.

เลขเรียกหนังสือ: 915 ส948ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสียงเด็ก, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915 ส948ข] (1).

6. เคล็ดลับอาหารอร่อย 3

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ค762 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ค762] (1).

7. แกะผัก

เลขเรียกหนังสือ: 745.924 ก882 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.924 ก882] (1).

8. มุกดาหาร : อัญมณีชายฝั่งโขง / ดวงจำปา

โดย ดวงจำปา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ด161ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แสงปัญญาเลิศ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ด161ม] (1).

9. โตเกียว โตเกียว : Tokyo Tokyo / เรื่องและภาพ, Anchalee

โดย อัญชลี.

เลขเรียกหนังสือ: 915.2 อ525ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.2 อ525ต] (1).

10. คู่มือนักเดินทางเดนมาร์ก

เลขเรียกหนังสือ: 914.8 ค695 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 914.8 ค695 2550] (1).

11. Fruit bakery / เป็นเอก ทรัพย์สิน

โดย เป็นเอก ทรัพย์สิน.

เลขเรียกหนังสือ: 641.86 ป699ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.86 ป699ฟ] (1).

12. Chocolate desserts

โดย สำนักพิมพ์แม่บ้าน.

เลขเรียกหนังสือ: 641.865 ช311 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.865 ช311] (1).

13. หน้าที่และการปฏิบัติงาน = Job description / โดย ปรีชา แดงโรจน์.

โดย ปรีชา แดงโรจน์ | ชมรมนักบริหารการโรงแรม.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ป467ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ชมรมนักบริหารการโรงแรม, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ป467ก 2534] (2).

14. เบเกอรี่ 1 : ขนมปัง โดนัท มัฟฟิน / อัจฉรา ชินาลัย.

โดย อัจฉรา ชินาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 641.815 อ498บ 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.815 อ498บ 2534] (1).

15. อาหารไทยในวรรณคดี = Royal Thai cusine book / จัดทำโดย วันดี ณ สงขลา.

โดย วันดี ณ สงขลา.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ว429อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาส์น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ว429อ] (1).

16. คู่มือบาร์เทนเดอร์ = Bartender's handbook / ผู้เขียน, สมสุข ตั้งเจริญ, อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.

โดย สมสุข ตั้งเจริญ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.2 ส286ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.2 ส286ค] (2).

17. คู่มือมรรยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก / เรียบเรียงโดย ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์.

โดย ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์.

เลขเรียกหนังสือ: 642 ศ545ค 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642 ศ545ค 2536] (1).

18. สูตรผสมเหล้าและเครื่องดื่มระดับสากล / แต่งโดย เจน ฐานเพิ่มพูน.

โดย เจน ฐานเพิ่มพูน.

เลขเรียกหนังสือ: 641.874 จ698ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังปัญญา, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.874 จ698ส] (1).

19. งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม / พิศมัย ปโชติการ.

โดย พิศมัย ปโชติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 642.5 พ751ง 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642.5 พ751ง 2536] (1).

20. โรงแรมและการบริการอาหาร-เครื่องดื่ม = Hotel and food-beverage service / สมสุข ตั้งเจริญ, อรวินท์ เลาหรัชตานันท์.

โดย สมสุข ตั้งเจริญ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ส286ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ส286ร] (3).