ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 32 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ตลุยจีน ท่องถิ่นมังกร / วุฒิชัย มูลศิลป์.

โดย วุฒิชัย มูลศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ว865ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1 ว865ต] (2).

2. อาหารจีนเหลา / เรื่อง, กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แสงแดด

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5951 ส691อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5951 ส691อ] (1).

3. ชุดเที่ยวเมืองจีนตอน เที่ยวหางโจว : สวรรค์บนพื้นพิภพ / ป. รัตนปัญญา

โดย ป. รัตนปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ป111ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1 ป111ช] (1).

4. ประเทศจีน / บรรณาธิการฉบับภาษาไทย, ชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ; แปล, ชุติมา ศิริสมรรถการ

โดย ชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ | ชุติมา ศิริสมรรถการ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ป283 2542 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.1 ป283 2542] (1).

5. เส้นทางสายไหม / โดย รักษ์ ธรรมิสรา

โดย รักษ์ ธรรมิสรา.

เลขเรียกหนังสือ: 951 ร294ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊ค, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951 ร294ส] (1).

6. เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ท622ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.1 ท622ม] (1).

7. ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ : เกาะไหหลำดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรา / อุดม วิมลวัฒนา

โดย อุดม วิมลวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.129 อ786ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.129 อ786ข] (1).

8. อาหารจีนอย่างง่าย / โดย สำนักพิมพ์แสงแดด

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5951 อ677 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5951 อ677 2536] (1).

9. คู่มือนักเดินทางจีน = China / มัทรียา ธาลีทรัพย์.

โดย มัทรียา ธาลีทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ม348ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1 ม348ค] (1).

10. จากเชียงรุ้งถึงฮอยอัน / สมพงษ์ งามแสงรัตน์, เรื่องและภาพ

โดย สมพงษ์ งามแสงรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.904 ส263จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.904 ส263จ] (1).

11. หน้าต่างสู่โลกกว้าง : จีน / บรรณาธิการฉบับภาษาไทย, นวลจันทร์ คำปังสุ์ ; แปล, พวงนิล คำปังสุ์

โดย นวลจันทร์ คำปังสุ์ | พวงนิล คำปังสุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ห156 2548 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.1 ห156 2548] (1).

12. เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ท622ม 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.1 ท622ม 2545] (1).

13. จีน : หลายมิติ = China : multi-dimension / ผู้เขียน, ดวงใจ

โดย ดวงใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ด164จ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1 ด164จ 2548] (2).

14. ข้างครัวตะวันออก / ผู้เขียน, พิชัย วาศนาส่ง.

โดย พิชัย วาศนาส่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 641 พ643ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สีดา, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641 พ643ข] (1).

15. แชงกรี-ลา : แดนสวรรค์สุดขอบฟ้า = Shangri-la : lost horizon / โดย รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน

โดย รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ร639ช 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิชญา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1 ร639ช 2548] (1).

16. สูตรและเทคนิคการจัดอาหารโต๊ะจีน / ธัญนันท์ อบถม.

โดย ธัญนันท์ อบถม.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5951 ธ468ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : บุษราคัม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5951 ธ468ส] (1).

17. สิบคนยลเมืองจีน / นวพร เรืองสกุล.

โดย นวพร เรืองสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 น297ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1 น297ส] (1).

18. เที่ยวไม่ง้อทัวร์ ตีตั๋วตะลุยเซียะเหมิน / โดย ปาลิณ พิชญาภรณ์

โดย ปาลิณ พิชญาภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ป562ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทิบไทย อินเตอร์บุ๊ค, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1 ป562ท] (1).

19. สารคดีท่องเที่ยวประเทศจีนชุด ปฐพีมังกรของฮ่องเต้ / โดย ทีมงานต่วย'ตูน

โดย ทีมงานต่วย'ตูน.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ท533ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. วาทิน พับลิเคชั่น, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1 ท533ส] (1).

20. รองเท้าบนรอยทราย / วริษฐ์ ลิ้มทองกุล

โดย วริษฐ์ ลิ้มทองกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ว329ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1 ว329ร] (1).