ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 224 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แผนที่ทางหลวง ...

โดย บริษัท ทิงค์เน็ต.

เลขเรียกหนังสือ: 912.593 ผ932 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทิงค์เน็ต, [2556?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 912.593 ผ932] (1).

2. รวมตำรับอาหารหลายรส / จัดทำโดย สำนักพิมพ์ เดอะ คัลเลอร์บุคส์.

โดย สำนักพิมพ์ เดอะ คัลเลอร์ บุ๊คส์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ร156] (1).

3. ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวภาคเหนือ / กิตติพร วีรสุธีกุล, พิณกนก วีรสุธีกุล.

โดย กิตติพร วีรสุธีกุล | พิณกนก วีรสุธีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก674ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยุพินพร, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก674ภ] (1).

4. อาหารใต้รวมรส / สถาบันอาหารตวงทิพย์

โดย สถาบันอาหารตวงทิพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ส181อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบุ๊คส์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ส181อ] (1).

5. อาหารไทยดัดแปลงรสเด็ด / ภาณุทรรศน์

โดย ภาณุทรรศน์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ภ447อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ภ447อ] (1).

6. ภาคกลาง / บุรีรัตน์ สามัตถิยะ

โดย บุรีรัตน์ สามัตถิยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 บ648ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 บ648ภ] (2).

7. หนังสือชุด อาหารการกินของไทย 4 ภาค. ภาคเหนือ 3 / ยุพยงษ์ สุทธิธรรม.

โดย ยุพยงษ์ สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ย394ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ย394ห] (1).

8. หนังสือชุด อาหารการกินของไทย 4 ภาค. ภาคอีสาน 2 / ยุพยงษ์ สุทธิธรรม

โดย ยุพยงษ์ สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ย394ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ย394ห] (1).

9. หนังสือชุด อาหารการกินของไทย 4 ภาค. ภาคกลาง 1 / ยุพยงษ์ สุทธิธรรม

โดย ยุพยงษ์ สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ย394ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ย394ห] (1).

10. ภาคใต้ / บุรีรัตน์ สามัตถิยะ

โดย บุรีรัตน์ สามัตถิยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 บ648ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 บ648ภ] (3).

11. ภาคตะวันออก / บุรีรัตน์ สามัตถิยะ

โดย บุรีรัตน์ สามัตถิยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 บ648ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 บ648ภ] (4).

12. คู่มือคู่ครัว : อาหารไทย. เล่ม 1 = Thai culinary

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ค695 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนสอนการผลิตอาหารและขนมมาตรฐาน ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.5 ค695] (1).

13. อาหารภาคใต้ / เรื่อง, กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แสงแดด

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ส691อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ส691อ] (1).

14. อาหารไทยสมัยรัตนโกสินทร์ = Thai cuisine in Rattanakosin era / จัดทำโดย วันดี ณ สงขลา ; คำแปลภาษาอังกฤษ, จารุวรรณ สุภาสงวน

โดย วันดี ณ สงขลา | จารุวรรณ สุภาสงวน.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ว429อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ว429อ] (1).

15. ภาคใต้ / อาคม เศรษฐา, บรรณาธิการ

โดย อาคม เศรษฐา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ภ413 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่าย ชุณหสาส์น, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ภ413] (1).

16. ภาคกลาง / อาคม เศรษฐา, บรรณาธิการ

โดย อาคม เศรษฐา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ภ413 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชุณหสาส์น, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ภ413] (1).

17. สูตรเด็ดอาหารอีสาน 100 ชนิด / อังค์วรา, เรียบเรียง

โดย อังค์วรา.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 อ491ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 อ491ส] (1).

18. ภาคอีสาน / อาคม เศรษฐา, บรรณาธิการ

โดย อาคม เศรษฐา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ภ416 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชุณหสาส์น, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ภ416] (1).

19. สำรับกับข้าวไทย = The Thai cuisine book / จัดทำโดย วันดี ณ สงขลา ; คำแปลภาษาอังกฤษ, สุมาลี ปิยาวัตร์

โดย วันดี ณ สงขลา | สุมาลี ปิยาวัตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ว429ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2538?] สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.5 ว429ส] (1).

20. ตำรับอาหารว่างไทย / บรรณาธิการ, อบเชย อิ่มสบาย

โดย อบเชย อิ่มสบาย | สำนักพิมพ์แสงแดด.

เลขเรียกหนังสือ: 641.53 ต366 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.53 ต366] (1).