ผลการค้นหาของคุณมี 85 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Thailand travel directory 2000-2001

เลขเรียกหนังสือ: 915.93025 T364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Info Media & Publication, 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93025 T364] (1).

2. Behind the Mask / Mital M. Shah

โดย Shah, Mital M.

เลขเรียกหนังสือ: 793.319593 S525B (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Westford, Mass. : [s.n.], c2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 793.319593 S525B] (1).

3. Thailand Atlas. Vol. 2

เลขเรียกหนังสือ: 912.593 T364 2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: [ 2nd ed.]ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Lotus Image Advertising, 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 912.593 T364 2002] (1).

4. Globetrotter Atlas of Thailand

เลขเรียกหนังสือ: 912.593 G562 2004 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Completely rev. and updatedข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Asia Books, 2004สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 912.593 G562 2004] (1).

5. Eyewitness travel guides : Thailand

โดย Dorling Kindersley Limited.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9304 E97 2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.9304 E97 2002] (1).

6. Look Choob / Amaraporn Wongvak

โดย Amaraporn Wongvak.

เลขเรียกหนังสือ: 641.819 A485L (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bongkok : Mae Bann, [2006?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.819 A485L] (1).

7. Highlights of Thailand / Thai Farmers Bank

โดย Thai Farmers Bank.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 T364H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Magic, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 T364H] (1).

8. Chiang Rai / Tourism Authority of Thailand

โดย Tourism Authority of Thailand.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 T727C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Tourism Authority of Thailand, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 T727C] (1).

9. Thailand hospitality hotel directory ...

โดย Magazines International (Thailand).

เลขเรียกหนังสือ: 915.93064 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Magazines International (Thailand), 2011-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93064 T364] (1).

10. Ayutthaya : the former Thai capital / Muang Boran Publishing House.

โดย Muang Boran Publishing House.

เลขเรียกหนังสือ: 915.593 M941A เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0078 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Muang Boran, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.593 M941A] (2). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0078] (1).

11. DOS & DON'Ts in Thailand / text by Kenny Yee, Catherine Gordon

โดย Yee, Kenny | Gordon, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 Y42D 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Book Promotion & Service, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 Y42D 1995] (1).

12. Great hotels & resorts of Thailand / editor, Tim Jaycock

โดย Jaycock, Tim.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94593 G786 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Asia Books, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 647.94593 G786] (1).

13. Tropical herbs & spices of Thailand / text and recipes by Wendy Hutton ; photography by Alberto Cassio

โดย Hutton, Wendy | Cassio, Alberto.

เลขเรียกหนังสือ: 641.638 H985T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Asia Books, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.638 H985T] (1).

14. Tropical fruits of Thailand / text and recipes by Wendy Hutton ; photography by Alberto Cassio

โดย Hutton, Wendy | Cassio, Alberto.

เลขเรียกหนังสือ: 641.64 H985T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Asia Books, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.64 H985T] (1).

15. Tropical vegetables of Thailand / text and recipes by Wendy Hutton ; photography by Peter Mealin

โดย Hutton, Wendy | Mealin, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 641.65 H985T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Asia Books, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.65 H985T] (1).

16. Travelers' tales Thailand / collected and edited by James O'Reilly and Larry Habegger

โดย O'Reilly, James | Habegger, Larry.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9304 T779 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Travelers' Tales, Inc., 1994, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.9304 T779] (1).

17. Bangkok's waterways : an explorer's handbook / written by William Warren ; photographed by R. Ian Lloyd

โดย Warren, William | Lloyd, R. Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9304 W294B ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : R. Ian Lloyd Productions, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.9304 W294B] (1).

18. Thailand tourism : vision 2012 / Tourism Authority of Thailand

โดย Tourism Authority of Thailand | Thailand Development Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 354.6809593 T727T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thailand Development Research Institute, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 354.6809593 T727T] (2).

19. This is Thailand / text by John Hoskin ; photographs by Gerald Cubitt

โดย Hoskin, John | Cubitt, Gerald.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 H826T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Asia Books, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 H826T] (1).

20. Thailand into the 80s (revised edition of Thailand into the 80s)

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 T441 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : The Office of Prime Minister, Royal Thai Government, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 T441] (1).