ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 211 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ธุรกิจโรงแรม / สุรณี ศรีจันทร์.

โดย สุรณี ศรีจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ส851ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ส851ธ] (1).

2. หน้าที่และการปฏิบัติงาน = Job description / โดย ปรีชา แดงโรจน์.

โดย ปรีชา แดงโรจน์ | ชมรมนักบริหารการโรงแรม.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ป467ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ชมรมนักบริหารการโรงแรม, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ป467ก 2534] (2).

3. งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม / พิศมัย ปโชติการ.

โดย พิศมัย ปโชติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 642.5 พ751ง 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642.5 พ751ง 2536] (1).

4. โรงแรมและการบริการอาหาร-เครื่องดื่ม = Hotel and food-beverage service / สมสุข ตั้งเจริญ, อรวินท์ เลาหรัชตานันท์.

โดย สมสุข ตั้งเจริญ | อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ส286ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ส286ร] (3).

5. งานโรงแรมฝ่ายห้องพัก : พนักงานส่วนหน้าโรงแรม = Rooms division : Front Office Clerks / ขจิต กอบเดช.

โดย ขจิต กอบเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ข139ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ข139ง] (4).

6. การโรงแรม : หน้าที่และการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก / ปรีชา แดงโรจน์.

โดย ปรีชา แดงโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ป467ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ป467ก] (5).

7. การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม = Food & beverage management / ประสงค์ แสงพายัพ.

โดย ประสงค์ แสงพายัพ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.068 ป389ก 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.068 ป389ก 2530] (2).

8. การบริการส่วนหน้าของโรงแรม = Front office operation / พิศมัย ปโชติการ.

โดย พิศมัย ปโชติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 พ751ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 พ751ก] (2).

9. การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม = Food & beverage management / ประสงค์ แสงพายัพ.

โดย ประสงค์ แสงพายัพ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.068 ป389ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.068 ป389ก 2538] (1).

10. การบริการส่วนหน้าของโรงแรม = Front office operation / โดย พิศมัย ปโชติการ

โดย พิศมัย ปโชติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 พ751ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 พ751ก] (2).

11. คู่มือพนักงานฝ่ายแม่บ้าน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ก454ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ก454ค] (2).

12. สมาคมโรงแรมไทย : มาตรฐานบริการ : ส่วนหน้า

โดย สมาคมโรงแรมไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940688 ส293 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมโรงแรมไทย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940688 ส293] (3).

13. สมาคมโรงแรมไทย : มาตรฐานบริการ : ทรัพยากรบุคคล

โดย สมาคมโรงแรมไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 647.2 ส293 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมโรงแรมไทย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.2 ส293] (3).

14. สมาคมโรงแรมไทย : มาตรฐานบริการ : การตลาดและการขาย

โดย สมาคมโรงแรมไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 647.940688 ส293 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมโรงแรมไทย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.940688 ส293] (3).

15. สมาคมโรงแรมไทย : มาตรฐานบริการ : แม่บ้าน

โดย สมาคมโรงแรมไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 648 ส293 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมโรงแรมไทย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 648 ส293] (3).

16. สมาคมโรงแรมไทย : มาตรฐานบริการ : แผนกวิศวกรรม.

โดย สมาคมโรงแรมไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 644 ส293 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมโรงแรมไทย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 644 ส293] (2).

17. สมาคมโรงแรมไทย : มาตรฐานบริการ : ฝ่ายบริหาร

โดย สมาคมโรงแรมไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 647.068 ส293 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมโรงแรมไทย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.068 ส293] (3).

18. สมาคมโรงแรมไทย : มาตรฐานบริการ : อาหารและเครื่องดื่ม (ครัว)

โดย สมาคมโรงแรมไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 643.3 ส293 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมโรงแรมไทย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 643.3 ส293] (3).

19. สมาคมโรงแรมไทย : มาตรฐานบริการ : การเงินและการบัญชี

โดย สมาคมโรงแรมไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 657.837 ส293 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมโรงแรมไทย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.837 ส293] (1).

20. งานโรงแรมฝ่ายห้องพัก : งานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆ = Rooms division : housekeeping in hotel and other institutions / ขจิต กอบเดช

โดย ขจิต กอบเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ข139ง 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พรินทิค, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ข139ง 2542] (2).