ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2642 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม = Food & beverage management / ประสงค์ แสงพายัพ.

โดย ประสงค์ แสงพายัพ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.068 ป389ก 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.068 ป389ก 2530] (2).

22. ตลุยจีน ท่องถิ่นมังกร / วุฒิชัย มูลศิลป์.

โดย วุฒิชัย มูลศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 ว865ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1 ว865ต] (2).

23. อินเดีย : อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ / ยงยุทธ วิริยายุทธังกูร.

โดย ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร.

เลขเรียกหนังสือ: 915.4 ย127อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.4 ย127อ] (1).

24. ญี่ปุ่นปัจจุบัน / กระทรวงการต่างประเทศ.

โดย กระทรวงการต่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.2 ก218ญ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารญี่ปุ่น, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.2 ก218ญ] (1).

25. การบริการส่วนหน้าของโรงแรม = Front office operation / พิศมัย ปโชติการ.

โดย พิศมัย ปโชติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 พ751ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 พ751ก] (2).

26. หลักและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Principles of tourist industry management / ชิดจันทร์ หังสสูต.

โดย ชิดจันทร์ หังสสูต.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ช543ห 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ช543ห 2535] (1).

27. Successful pubs and inns / Michael Sargent and Tony Lyle.

โดย Sargent, Michael | Lyle, Tony.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95 S246S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Betterworth-Heinemann, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.95 S246S] (1).

28. ทัวร์อินเดียออกเนปาล / วัฒนะ จูฑะวิภาต.

โดย วัฒนะ จูฑะวิภาต.

เลขเรียกหนังสือ: 915.4 ว397ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วงแหวน, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.4 ว397ท] (2).

29. Dictionary of travel, tourism and hospitality / S. Medlik.

โดย Medlik, S.

เลขเรียกหนังสือ: 338.479103 M491D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.479103 M491D] (1).

30. ไวน์ฝรั่งเศส เมรัยอมตะ / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม

โดย กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม.

เลขเรียกหนังสือ: 641.22 ก137ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แกรมมี่ พับลิชชิ่ง, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.22 ก137ว] (3).

31. รวมตำรับอาหารหลายรส / จัดทำโดย สำนักพิมพ์ เดอะ คัลเลอร์บุคส์.

โดย สำนักพิมพ์ เดอะ คัลเลอร์ บุ๊คส์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ร156] (1).

32. Hospitality for sale : techniques of promoting business for hospitality establishments / C. Dewitt Coffman.

โดย Coffman, Charles Dewitt.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 C675H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: East Lansing, Mich. : The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 C675H] (1).

33. Ayutthaya : the former Thai capital / Muang Boran Publishing House.

โดย Muang Boran Publishing House.

เลขเรียกหนังสือ: 915.593 M941A เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0078 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Muang Boran, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.593 M941A] (2). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0078] (1).

34. การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม = Food & beverage management / ประสงค์ แสงพายัพ.

โดย ประสงค์ แสงพายัพ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.068 ป389ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.068 ป389ก 2538] (1).

35. ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวภาคเหนือ / กิตติพร วีรสุธีกุล, พิณกนก วีรสุธีกุล.

โดย กิตติพร วีรสุธีกุล | พิณกนก วีรสุธีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ก674ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยุพินพร, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ก674ภ] (1).

36. อาหารอิตาเลียน / สถาบันอาหารตวงทิพย์

โดย สถาบันอาหารตวงทิพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5945 ส181อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบุ๊คส์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5945 ส181อ] (2).

37. แม่ฮ่องสอน / บรรณาธิการ, ปาริชาต เรืองวิเศษ

โดย ปาริชาต เรืองวิเศษ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ม899 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2536สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ม899] (2).

38. กาญจนบุรี / สมัย สุทธิธรรม

โดย สมัย สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ส292ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ส292ก] (1).

39. ครัวมาตรฐาน / ศรีธวัช จาติเกตุ

โดย ศรีธวัช จาติเกตุ.

เลขเรียกหนังสือ: 363.7296 ศ199ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.7296 ศ199ค] (2).

40. อาหารใต้รวมรส / สถาบันอาหารตวงทิพย์

โดย สถาบันอาหารตวงทิพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ส181อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบุ๊คส์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ส181อ] (1).