ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 94 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. การประชุมที่เกิดประสิทธิผล = Effective meeting / สมิต สัชฌุกร

โดย สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส312ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ส312ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส312ก] (1).

22. สอนทีมของคุณให้จับปลา = Teach your team to fish / เขียนโดย ลอรี เบธ โจนส์ ; แปลโดย ศุภลักษณ์ สุวรรณประสพ

โดย โจนส์, ลอรี เบธ | ศุภลักษณ์ สุวรรณประสพ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4022 จ891ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4022 จ891ส] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.4022 จ891ส] (2).

23. การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / ผู้แต่ง, Pearce / Robinson ; แปลและเรียบเรียง, สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน.

โดย Pearce | สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน | Robinson.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 พ791ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 พ791ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4012 พ791ก] (1).

24. การบริหารแบบมาสโลว = Maslow on management / Abraham H. Maslow ; อานันท์ ชินบุตร

โดย มาสโลว, อับราฮัม เอช | อานันท์ ชินบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ม551ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ม551ก] (2). Special Status (1).

25. การบริหารองค์การ / วันชัย มีชาติ

โดย วันชัย มีชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ว426ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ว426ก] (3), PYULIB-DW [Call number: 658 ว426ก] (1).

26. ผู้นำแห่งความสำเร็จ = Corporate catalysts / โดย แดน คอฟลิน ; แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล, วันดี ม่านศรีสุข.

โดย คอฟลิน, แดน | วันดี ม่านศรีสุข | ณัฐยา สินตระการผล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ค186ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ค186ผ] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 ค186ผ] (1).

27. 21 คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ : การเป็นบุคคลที่ผู้อื่นปรารถนาจะติดตาม / จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.

เลขเรียกหนังสือ: 158.4 ม857ย 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โนโบลิส, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158.4 ม857ย 2548] (3).

28. มนุษยสัมพันธ์ 101 : สิ่งที่ผู้นำทุกคนควรรู้ / จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์,

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3145 ม854ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โนโบลิส, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.3145 ม854ม] (3).

29. การบริหารจัดการทีมงาน = Creating teams with an edge / ริชาร์ด ลุกซ์, เจฟฟ์ โพลเซอร์ ; สุรีพร พึ่งพุทธคุณ, แปลและเรียบเรียง

โดย ลุกซ์, ริชาร์ด | โพลเซอร์, เจฟฟ์ | สุรีพร พึ่งพุทธคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3128 ล599ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.3128 ล599ก 2549] (1).

30. การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศ = Seminar for excellence / ผู้แต่ง,ไพพรรณ เกียรติโชติชัย.

โดย ไพพรรณ เกียรติโชติชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 พ982ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศึกษา, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 พ982ก 2549] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.456 พ982ก 2549] (2).

31. การบริหารโครงการ สำหรับผู้บริหาร = Project management for executives / วิสูตร จิระดำเกิง

โดย วิสูตร จิระดำเกิง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 ว796ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วรรณกวี, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.404 ว796ก 2549] (1).

32. การวางแผนและการบริหารโครงการ = Planning and project management / ผู้เรียบเรียง : สุภาพร พิศาลบุตร

โดย สุภาพร พิศาลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 ส838ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.404 ส838ก 2549] (1).

33. ผู้นำเหนือระดับด้วยวิสัยทัศน์เหนืออนาคต = Leading at a higher level / ผู้เขียน, เคน บลังชาร์ด ; ผู้แปล, ตวงทอง สรประเสริฐ.

โดย บลังชาร์ด, เคน | ตวงทอง สรประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 บ231ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 บ231ผ] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 บ231ผ] (1).

34. นำเสนอแบบมืออาชีพ = Successful presentation skills / แอนดรูว์ แบรดบิวรี, เขียน ; สิริพร เหลาแสง, แปล

โดย แบรดบิวรี, แอนดรูว์ | สิริพร เหลาแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.452 บ895น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.452 บ895น] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.452 บ895น] (1).

35. ทักษะการบริหารเวลา = Managing time / โดย เมลิสสา ราฟโฟนี ; แปลและเรียบเรียงโดย สุรีพร พึ่งพุทธคุณ.

โดย ราฟโฟนี, เมลิสสา | สุรีพร พึ่งพุทธคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 650.11 ร443ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.11 ร443ท] (2), PYULIB-DW [Call number: 650.11 ร443ท] (1).

36. พฤติกรรมองค์การ = Organizational behaviors / โดย ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.

โดย ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ณ311พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 ณ311พ] (3). Special Status (1).

37. สัมมนาน่าสนุก = Seminar for fun / ผู้เขียน, สิทธิเดช ลีมัคเดช.

โดย สิทธิเดช ลีมัคเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส722ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ส722ส] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส722ส] (1).

38. Absolute beginner's guide to project management / Gregory M. Horine

โดย Horine, Gregory M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 H811A 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Que, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.404 H811A 2009] (1).

39. การทำงานเป็นทีม / วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์.

โดย วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4022 ว321ก 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4022 ว321ก 2550] (1).

40. บริหารงานแบบญี่ปุ่น = Management : Japanese style / แปลและเรียบเรียงโดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.

โดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 บ228 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิมเมจ, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658 บ228 2527] (1).