ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 94 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. เทคนิคการบริหารเวลา = Time management / ฮาโรลด์ แอล. เทเลอร์ ; เรียบเรียงโดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

โดย เทเลอร์, ฮาโรลด์ แอล | ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 ท638ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 650.1 ท638ท] (1).

42. ศิลปะการแก้ปัญหา = The art of problem solving / รัสเซลล์ แอล. เอคคอฟฟ์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ.

โดย เอคคอฟฟ์, รัสเซลล์ แอล | ก้องเกียรติ โอภาสวงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.403 อ886ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.403 อ886ศ] (1).

43. ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับการประชุม / ผู้เรียบเรียง, เกษม วัฒนชัย

โดย เกษม วัฒนชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ก783ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.456 ก783ค] (2).

44. Dim Sum leadership : tips for busy executives / John Ng.

โดย Ng, John.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 N576D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Jointly published by Armour Pub. and Meta Pte. Ltd., c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.409 N576D] (3).

45. ภาวะผู้นำ และผู้นำเชิงกลยุทธ์ = Leadership and strategic leader / เนตร์พัณณา ยาวิราช

โดย เนตร์พัณณา ยาวิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 น785ภ 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทริปเปิ้ล กรุ๊ป, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 น785ภ 2552] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 น785ภ 2552] (1).

46. How good people make tough choices : resolving the dilemmas of ethical living / Rushworth M. Kidder

โดย Kidder, Rushworth M.

เลขเรียกหนังสือ: 174 K46H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper : Quill, 2003, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 174 K46H] (3).

47. การสื่อสารในองค์การ / ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี

โดย ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 ณ311ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 ณ311ก] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.45 ณ311ก] (1).

48. There's no such thing as business ethics : there's only one rule for making decisions / John C. Maxwell

โดย Maxwell, John C.

เลขเรียกหนังสือ: 100 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [New York] : Warner Books, c2003สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

49. ฅนนำคน / สมชัย ศิริสุจินต์.

โดย สมชัย ศิริสุจินต์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ส241ฅ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์จตุพร, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ส241ฅ] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 ส241ฅ] (1).

50. Culture's consequences : comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations / Geert Hofstede.

โดย Hofstede, Geert.

เลขเรียกหนังสือ: 155.89 H713C 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, c2001สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

51. The power of followership : how to create leaders people want to follow and followers who lead themselves / Robert E. Kelley.

โดย Kelley, Robert Earl.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 K477P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Doubleday Currency, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4092 K477P] (1).

52. Leadership by the book : tools to transform your workplace / Ken Blanchard, Bill Hybels, and Phil Hodges.

โดย Blanchard, Kenneth H | Hybels, Bill | Hodges, Phil.

เลขเรียกหนังสือ: 813.54 B639L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Colorado Springs, CO : William Morrow ; WaterBrook Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 813.54 B639L] (1).

53. กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว = White ocean strategy / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.408 ด123ก 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2553ชื่อเรื่องอื่น: White ocean strategy..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.408 ด123ก 2553] (1).

54. Zapp! : the lightning of empowerment : how to improve productivity, quality, and employee satisfaction / William C. Byham with Jeff Cox.

โดย Byham, William C | Cox, Jeff.

เลขเรียกหนังสือ: 650.13 B993Z ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harmony Books, [1990]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 650.13 B993Z] (1).

55. Good to great : why some companies make the leap--and others don't / Jim Collins.

โดย Collins, James Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 658 C712G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Business, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658 C712G] (1).

56. คิดไม่ต้องเค้น = The accidental creative / Todd Henry ; ผู้แปล, นาถกมล บุญรอดพานิช.

โดย เฮนรี่, ทอดด์ | นาถกมล บุญรอดพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 ฮ255ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 650.1 ฮ255ค] (1).

57. การบริหารโครงการ = Managing projects large and small / โดย โรเบิร์ต ดี. อัสติน ; แปลและเรียบเรียงโดย คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม.

โดย อัสติน, โรเบิร์ต ดี | คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 อ582ก 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.404 อ582ก 2553] (1).

58. คนฉลาดแสร้งโง่. เล่ม 2, ทำไมต้องแสร้งโง่ / อิบุคิ ทาคาชิ, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง.

โดย ทาคาชิ, อิบูคิ | อธิคม สวัสดิญาณ.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 ท374ท 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกค์, 2553ชื่อเรื่องอื่น: ทำไมต้องแสร้งโง่.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 650.1 ท374ท 2553] (1).

59. Leading change / John P. Kotter, with a new preface by the author.

โดย Kotter, John P.

เลขเรียกหนังสือ: 600 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, c2012สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

60. การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ / โดย วิจารณ์ พานิช.

โดย วิจารณ์ พานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ว519ก 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.4038 ว519ก 2551] (2).