ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 94 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. การจัดการสมัยใหม่ = Modern management / รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

โดย รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ร314ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ร314ก] (4). Special Status (1).

82. สร้างผู้นำ 101 : สิ่งที่ผู้นำทุกคนควรรู้ / โดย จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ ; จตุรงค์ โสมนัส, แปล

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี | จตุรงค์ โสมนัส.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ม853ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โนโบลิส, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ม853ส] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 ม853ส] (3).

83. 90 วันอันตรายสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรภาครัฐ = The first 90 days in government / โดย ปีเตอร์ เอช. เดลี ; แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล

โดย เดลี, ปีเตอร์ เอช | ณัฐยา สินตระการผล.

เลขเรียกหนังสือ: 352.3 ด891ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.3 ด891ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 352.3 ด891ก] (1).

84. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ = Management / ผู้แต่ง, สตีเฟ็นส์ พี. ร็อบบินส์, มารี เคาล์เตอร์ ; ผู้แปลและเรียบเรียง, วิรัช สงวนวงศ์วาน

โดย ร็อบบินส์, สตีเฟ็นส์ พี | เคาล์เตอร์, มารี | วิรัช สงวนวงศ์วาน.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ร187ก 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 658.001 ร187ก 2551] (2).

85. องค์การและการจัดการ = Organization and management / ผู้แต่ง, พัชสิรี ชมภูคำ

โดย พัชสิรี ชมภูคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 พ524อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 พ524อ] (3), PYULIB-DW [Call number: 658 พ524อ] (2).

86. Organizations : behavior, structure, processes / James L. Gibson ... [et al.]

โดย Gibson, James L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 O68 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 14th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, 2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 O68 2012] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.4 O68 2012] (1).

87. รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย = The business achievement factors of five star OTOP product champion (OPC) entrepreneur within Chiangmai Province : case study at Sansai District / โดย ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์.

โดย ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.76 ศ691ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.76 ศ691ร] (2), PYULIB-DW [Call number: 338.76 ศ691ร] (1).

88. การจัดการความรู้ = Harvard business review on knowledge management / โดย Peter F. Drucker ; ผู้แปล, ณัฐยา สินตระการผล.

โดย ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ | ณัฐยา สินตระการผล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ด131ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ด131ก] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.4038 ด131ก] (1).

89. เทคนิคขายไอเดีย = buy in / จอห์น พี. คอตเตอร์ และลอร์น เอ. ไวตเฮด ; ผู้แปล, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

โดย คอตเตอร์, จอห์น พี | ไวตเฮด, ลอร์น เอ | วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 ค183ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 ค183ท] (1), PYULIB-DW [Call number: 650.1 ค183ท] (1).

90. Heart to heart with Asian leaders : exclusive interviews on crisis, comebacks & character / John Ng, Alvin Foo.

โดย Ng, John | Foo, Alvin Jong Peng.

เลขเรียกหนังสือ: 303.34095 N576H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : World Scientific Publishing, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.34095 N576H] (1), PYULIB-DW [Call number: 303.34095 N576H] (2).

91. รวมฮิตแนวคิดธุรกิจสมัยใหม่ = Business greatest hits : a masterclass in modern business ideas / โดย เควิน ดันแคน ; แปล, อัษฎา เจริญพัฒนา.

โดย ดันแคน, เควิน | อัษฎา เจริญพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 650 ด359ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : กาบุเมอิบุ๊คส์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 650 ด359ร] (1).

92. การบริหารงานสไตล์พระเยซู : ภูมิปัญญาในอดีตสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ = The manangement methods of Jesus : ancient wisdom for modern business / บ๊อบ ไบรเนอร์, เขียน ; สมใจ รักษาศรี, ผู้แปล

โดย ไบรเนอร์, บ็อบ | สมใจ รักษาศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658 บ972ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2,3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 บ972ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 658 บ972ก 2549] (8).

93. How good people make tough choices : resolving the dilemmas of ethical living / Rushworth M. Kidder

โดย Kidder, Rushworth M.

เลขเรียกหนังสือ: 174 K46H 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. and completely updatedข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper, 2003, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174 K46H 2003] (20), PYULIB-DW [Call number: 174 K46H 2003] (5).

94. Dim Sum leadership : your 2nd serving : more tips for busy executives / John Ng.

โดย Ng, John.

เลขเรียกหนังสือ: 600 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Armour Publishing, c2013สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).