ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 54 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ทฤษฎีองค์การ / ติน ปรัชญพฤทธิ์.

โดย ติน ปรัชญพฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 350.0001 ต376ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 350.0001 ต376ท] (1), PYULIB-DW [Call number: 350.0001 ต376ท] (3).

2. เทคนิคการนำประชุม / อุทัย บุญประเสริฐ

โดย อุทัย บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 อ819ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอส ดี เพรส, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 อ819ท] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.456 อ819ท] (1).

3. การบริหารความขัดแย้ง = Conflict management / โดย พรนพ พุกกะพันธุ์

โดย พรนพ พุกกะพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4053 พ244ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ว. เพ็ยรสกุล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4053 พ244ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4053 พ244ก] (1).

4. เทคนิคการประชุม / สมิต สัชฌุกร

โดย สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส312ท 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ส312ท 2543] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส312ท 2543] (2).

5. หลักจิตวิทยาการบริหาร = Effective psychology for managers / มอร์ติเมอร์ เฟนเบิร์ก ; กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์, แปล

โดย เฟนเบิร์ก, มอร์ติเมอร์ | กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ฟ581ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เปลวอักษร, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ฟ581ห] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.409 ฟ581ห] (1).

6. ธุรกิจเสริมสวย : เทคนิคการขายปลีกสำหรับช่างเสริมสวย = Beautiful business : retailing for the hairdresser / แซม โบรเคโต้

โดย โบรเคโต้, แซม.

เลขเรียกหนังสือ: 646.72 บ919ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันสอนออกแบบผมอำไพ เชียงใหม่, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 646.72 บ919ธ] (1), PYULIB-DW [Call number: 646.72 บ919ธ] (2).

7. ล้มไปข้างหน้า = Failing forward : turning mistakes into stepping stones for success / โดย จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ ; บุญเลิศ วงศ์พรม, แปลและเรียบเรียง.

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี | บุญเลิศ วงศ์พรม.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ม857ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ม857ล] (1), PYULIB-DW [Call number: 158.1 ม857ล] (1).

8. คู่มือ--ฝึกหัดพัฒนาทักษะผู้นำ = Instant leadership / โดย พอล เบิร์ช ; แปลและเรียบเรียง, ยุดา รักไทย, สุภาวดี วิทยะประพันธ์

โดย เบิร์ช, พอล | ยุดา รักไทย | สุภาวดี วิทยะประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 บ869ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 บ869ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 บ869ค] (2).

9. 17 เครื่องมือนักคิด = 17 problem solving devices / ผู้เขียน, วันรัตน์ จันทกิจ

โดย วันรัตน์ จันทกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.403 ว436ส 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.403 ว436ส 2546] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.403 ว436ส 2546] (1).

10. เคล็ดลับวิธีตัดสินใจ / คามาตะ คาทะสึ, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง

โดย คาทะสึ, คามาตะ | อธิคม สวัสดิญาณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.403 ค332ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.403 ค332ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.403 ค332ค] (1).

11. กฎของเจ้านายเพื่อสรรหาและรักษาลูกน้องชั้นยอดเอาไว้ = How to become a great boss / เจฟฟรีย์ เจ. ฟอกซ์, เขียน ; ภัฑราพร ฟูสกุล, แปล

โดย ฟ็อกซ์, เจฟฟรีย์ เจ | ภัฑราพร ฟูสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ฟ149ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ฟ149ก] (1). Special Status (1).

12. การประชุมที่เกิดประสิทธิผล = Effective meeting / สมิต สัชฌุกร

โดย สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส312ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ส312ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.456 ส312ก] (1).

13. สอนทีมของคุณให้จับปลา = Teach your team to fish / เขียนโดย ลอรี เบธ โจนส์ ; แปลโดย ศุภลักษณ์ สุวรรณประสพ

โดย โจนส์, ลอรี เบธ | ศุภลักษณ์ สุวรรณประสพ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4022 จ891ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4022 จ891ส] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.4022 จ891ส] (2).

14. การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / ผู้แต่ง, Pearce / Robinson ; แปลและเรียบเรียง, สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน.

โดย Pearce | สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน | Robinson.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 พ791ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 พ791ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4012 พ791ก] (1).

15. การบริหารแบบมาสโลว = Maslow on management / Abraham H. Maslow ; อานันท์ ชินบุตร

โดย มาสโลว, อับราฮัม เอช | อานันท์ ชินบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ม551ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ม551ก] (2). Special Status (1).

16. คิดอย่างมีกึ๋น : เหลาความคิดธุรกิจให้ชัดเจน เฉียบคม โดยไม่มีข้อยกเว้น = Business think / เขียน, เดฟ มาร์คัม, สตีฟ สมิท, มาฮาน คาลซา ; เรียบเรียง, ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

โดย มาร์คัม, เดฟ | สมิธ, สตีฟ | คาลซา, มาฮาน | ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.403 ม458ค 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9, 10.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.403 ม458ค 2548] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.403 ม458ค 2548] (1).

17. การบริหารองค์การ / วันชัย มีชาติ

โดย วันชัย มีชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ว426ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ว426ก] (3), PYULIB-DW [Call number: 658 ว426ก] (1).

18. การจัดการสมัยใหม่ = Modern management / รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

โดย รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ร314ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ร314ก] (4). Special Status (1).

19. ผู้นำแห่งความสำเร็จ = Corporate catalysts / โดย แดน คอฟลิน ; แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล, วันดี ม่านศรีสุข.

โดย คอฟลิน, แดน | วันดี ม่านศรีสุข | ณัฐยา สินตระการผล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ค186ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ค186ผ] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 ค186ผ] (1).

20. สร้างผู้นำ 101 : สิ่งที่ผู้นำทุกคนควรรู้ / โดย จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ ; จตุรงค์ โสมนัส, แปล

โดย แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี | จตุรงค์ โสมนัส.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ม853ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โนโบลิส, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ม853ส] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4092 ม853ส] (3).