ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. หลักการจัดการ = Principle of management / ธงชัย สันติวงษ์

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ธ118ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ธ118ห 2541] (3), PYULIB-DW [Call number: 658 ธ118ห 2541] (3).

2. Organizations : behavior, structure, processes / James L. Gibson ... [et al.]

โดย Gibson, James L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 O68 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 14th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, 2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 O68 2012] (1), PYULIB-DW [Call number: 658.4 O68 2012] (1).

3. Heart to heart with Asian leaders : exclusive interviews on crisis, comebacks & character / John Ng, Alvin Foo.

โดย Ng, John | Foo, Alvin Jong Peng.

เลขเรียกหนังสือ: 303.34095 N576H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : World Scientific Publishing, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.34095 N576H] (1), PYULIB-DW [Call number: 303.34095 N576H] (2).

4. How good people make tough choices : resolving the dilemmas of ethical living / Rushworth M. Kidder

โดย Kidder, Rushworth M.

เลขเรียกหนังสือ: 174 K46H 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. and completely updatedข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper, 2003, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174 K46H 2003] (20), PYULIB-DW [Call number: 174 K46H 2003] (5).