Your search returned 75 results from 146493 records. Subscribe to this search

|
1. โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้าสำหรับ SMEs (กรณีศึกษาตลาดออสเตรเลีย) / โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย.

by สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2018 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550 Description: 10, 289, [140] หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2018] (1).

2. รายงานประจำปี ... สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Annual report ...

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 1003 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548- Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 1003] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 1003] (1).

3. นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าและความยั่งยืนของ SMEs / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต | บริษัทเอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน.

Call number: SMEs 0092 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549 Description: 198 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 0092] (1).

4. โครงการศึกษาวิจัยตลาดเชิงลึกสำหรับ SMEs : กรณีศึกษาตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 0090 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548- Description: 86 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 0090] (3). Items available for reference: [Call number: SMEs 0090] (1).

5. รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ... และแนวโน้มปี ... / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 1001 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549- Description: ... เล่ม : แผนถูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 1001] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 1001] (1).

6. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2024 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 81 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2024] (1).

7. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยธุรกิจบริการการศึกษา ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2027 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 158 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2027] (1).

8. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2028 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 4, 113 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2028] (1).

9. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยธุรกิจบริการเสริมสร้างสุขภาพสปาและสังคม ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2029 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 79, 4 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2029] (1).

10. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยธุรกิจบริการก่อสร้าง ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2030 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 7, 91 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2030] (1).

11. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยธุรกิจบริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2031 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 91 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2031] (1).

12. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2032 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 90 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2032] (1).

13. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (เม็ดพลาสติก) ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2033 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 5, 146 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2033] (1).

14. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลการเกษตร ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2034 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 5, 123 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2034] (1).

15. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2035 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 6, 127 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2035] (1).

16. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยธุรกิจบริการสุขภาพและอนามัย ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2036 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 4, 107 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2036] (1).

17. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยธุรกิจค้าปลีกรถจักยานยนต์ ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2022 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 95 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2022] (1).

18. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2023 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 190 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2023] (1).

19. รายงานการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเรื่องการเข้าสู่ตลาด ภายหลังการเปิดเสรีทางการค้าสำหรับ SMEs (กรณีศึกษาตลาดประเทศออสเตรเลีย) / ส่วนวิจัยเชิงนโยบาย SMEs ฝ่ายยุทธศาสตร์ SMEs มหภาค สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ฝ่ายยุทธศาสตร์ SMEs มหภาค. ส่วนวิจัยเชิงนโยบาย SMEs.

Call number: SMEs 2037 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัย, 2550 Description: 100 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 2037] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 2037] (1).

20. รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี ... / โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัยSMEsรายสาขา ส่วนวิเคราะห์และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต.

Call number: SMEs 2025 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550- Description: 6, 188 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: SMEs 2025] (1).