ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5706 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์ = Project management for computer application system / โดย สุพจน์ โกสิยะจินดา

โดย สุพจน์ โกสิยะจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 ส826ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 ส826ก] (2).

102. 71 เคล็ดธุรกิจแบบอเมริกัน / ภัทรา วิวัฒนชัย

โดย ภัทรา วิวัฒนชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ภ374จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ไพลินคอมพิวกราฟฟิค, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ภ374จ] (1).

103. บ๊อก บ๊อก ด็อก--บริหารเอง = Dogbert's top secret management handbook / ของ Scott Adams ; แปลและเรียบเรียงโดย อ. ทักษิณ

โดย อดัมส์, สก๊อตต์ | อ. ทักษิณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 อ123บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Cyber Book Network, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 อ123บ] (1).

104. องค์การและการจัดการ = Organization and management / โดย สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์

โดย สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส612อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส612อ] (2).

105. หลายลีลาเทคนิคการทำงาน / ผู้เขียน, สุเมธ แสงนิ่มนวล

โดย สุเมธ แสงนิ่มนวล.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส843ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส843ห] (1).

106. ปณิธานผู้นำ = The will to lead : running a business with a network of leaders / โดย มาร์วิน บาร์เวอร์ ; อานุภาพ อิทธิบันลือ, แปล

โดย บาร์เวอร์, มาร์วิน | อานุภาพ อิทธิบันลือ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 บ294ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เออาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 บ294ป] (2).

107. กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

โดย สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ส239ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ส239ก] (2).

108. เถ้าแก่รุ่นใหม่ : หนทางเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างมืออาชีพของคนหนุ่มสาว / เรียบเรียงโดย จินตนา บุญบงการ

โดย จินตนา บุญบงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 จ482ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 จ482ถ] (1).

109. นักบริหารการผลิตยุค 2000 : ปฏิวัติแนวคิดสู่โรงงานที่เป็นเลิศ / โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ว574น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 ว574น] (2).

110. องค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส234อ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส234อ 2540] (1).

111. หลักและเทคนิคการวางแผน / อนันต์ เกตุวงศ์.

โดย อนันต์ เกตุวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.401 อ165ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.401 อ165ห 2541] (3).

112. Managerial excellence through diversity : text and cases / Mary C. Gentile

โดย Gentile, Mary C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 G338M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Irwin, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 G338M] (1).

113. Rapid problem-solving with post-it notes / David Straker

โดย Straker, David.

เลขเรียกหนังสือ: 651.74 S896R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Aldershot, England : Gower, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.74 S896R] (1).

114. Managing cultures : making strategic relationships work / Wendy Hall

โดย Hall, Wendy.

เลขเรียกหนังสือ: 658.16 H181M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England : John Wiley & Sons, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.16 H181M] (1).

115. International business : competing in the global marketplace / Charles W. L. Hill

โดย Hill, Charles W.L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 H645I 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Irwin, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 H645I 1997] (1).

116. Diversity management : triple loop learning / Robert L. Flood and Norma R. A. Romm

โดย Flood, Robert L | Romm, Norma R. A.

เลขเรียกหนังสือ: 658 F631D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 F631D] (1).

117. Project risk management : processes, techniques and insights / Chris Chapman and Stephen Ward

โดย Chapman, Chris B | Ward, Stephen C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 C466P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 C466P] (1).

118. The fourth wave : business in the 21st century / Herman Bryant Maynard, Jr., Susan E. Mehrtens

โดย Maynard, Herman Bryant | Mehrtens, Susan E.

เลขเรียกหนังสือ: 338.544 M471F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco : Berrett-Koehler, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.544 M471F] (1).

119. The entrepreneur magazine small business answer book : solutions to the 101 most common small business problems / Jim Schell

โดย Schell, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 S322E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 S322E] (1).

120. Law for the small business / Patricia Clayton

โดย Clayton, Patricia.

เลขเรียกหนังสือ: 343.4107 C622L 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.4107 C622L 1995] (2).