ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5706 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. Quantitative techniques / T. Lucey

โดย Lucey, T.

เลขเรียกหนังสือ: 658.00151 L935Q 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Letts Educational, 1997, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.00151 L935Q 1997] (1).

122. Management theory : from taylorism to Japanization / John Sheldrake

โดย Sheldrake, John.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 S544M ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 S544M] (1).

123. The art of forecasting / G. Fredric Bolling

โดย Bolling, G. Fredric.

เลขเรียกหนังสือ: 303.49 B692A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Aldershot, England : Gower, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.49 B692A] (1).

124. การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / สมยศ นาวีการ.

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ส274ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ส274ก 2541] (1).

125. การประชุม = Meeting / ผู้แต่งและเรียบเรียง, อุทัย บุญประเสริฐ

โดย อุทัย บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 อ819ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอส ดี เพรส, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 อ819ก] (3).

126. Management communication : principles and practice / Michael E. Hattersley, Linda McJannet

โดย Hattersley, Michael Elkins | McJannet, Linda.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 H366M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 H366M] (1).

127. หลักจิตวิทยาการบริหาร = Effective psychology for managers / มอร์ติเมอร์ เฟนเบิร์ก ; กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์, แปล

โดย เฟนเบิร์ก, มอร์ติเมอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ฟ581ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เปลวอักษร, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ฟ581ห] (2).

128. คู่มือระบบการควบคุมภายใน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ต199ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ต199ค] (1).

129. บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4093 ก768บ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4093 ก768บ 2541] (3).

130. Organization development : strategies for changing environments / Robert D. Smither, John M. Houston, Sandra A. McIntire

โดย Smither, Robert D | Houston, John M | Mclntire, Sandra A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4063 S664O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Collins College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4063 S664O] (1).

131. Global business today / Charles W. L. Hill

โดย Hill, Charles W.L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 H645G ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Irwin, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 H645G] (1).

132. How to plan your competitive strategy : enjoy the benefits of good planning / Sarah Layton, Alfred Hurd and William Lipsey

โดย Layton, Sarah | Hurd, Alfred | Lipsey, William.

เลขเรียกหนังสือ: 658.401 L429H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.401 L429H] (1).

133. Goals and goal setting : planning to succeed / Larrie A. Rouillard

โดย Rouillard, Larrie A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.401 R857G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.401 R857G] (1).

134. Coaching : the astd trainer's sourcebook / Dennis C. Kinlaw

โดย Kinlaw, Dennis C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.007 K56C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.007 K56C] (1).

135. The woman manager : how to develop essential skills for success / Connie Sitterly

โดย Sitterly, Connie.

เลขเรียกหนังสือ: 658.0082 S623W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1995, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.0082 S623W] (1).

136. Process improvement : how to enhance your organisation's effectiveness / Eileen M. Flanigan and Jon Scott

โดย Flanigan, Eileen M | Scott, Jon.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 F585P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 F585P] (1).

137. The living company / Arie de Geus

โดย De Geus, Arie.

เลขเรียกหนังสือ: 658 D278L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Harvard Business School Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 D278L] (1).

138. Seven secrets of successful women / Donna L. Brooks, Lynn M. Brooks

โดย Brooks, Donna L | Brooks, Lynn M.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1082 B873S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1082 B873S] (2).

139. The loyalty effect : the hidden force behind growth, profits, and lasting value / Frederick F. Reichheld with Thomas Teal

โดย Reichheld, Frederick F | Teal, Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 R351L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Harvard Business School Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 R351L] (1).

140. Strategic management : theory and practice / G. A. Cole

โดย Cole, Gerald.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 C689S 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Letts Educational Aldine Place, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 C689S 1997] (1).