ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5712 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Organizational behavior : concepts, controversies, applications / Stephen P. Robbins.

โดย Robbins, Stephen P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 R636O 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8nd ed. International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 R636O 1998] (2).

182. The fast forward MBA in technology management / Daniel P. Petrozzo

โดย Petrozzo, Daniel P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 P497F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 P497F] (1).

183. บริษัทประเทศไทย : ว่าด้วยแนวคิดและกลยุทธ์ / สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

โดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส234บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส234บ] (2).

184. คิดและเขียน / ระเด่น ทักษณา

โดย ระเด่น ทักษณา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ร221ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ร221ค] (3).

185. The portable MBA / Robert F. Bruner ... [et al.]

โดย Bruner, Robert F.

เลขเรียกหนังสือ: 658 P839 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 P839 1998] (1).

186. Leadership for competitive advantage / Nick Georgiades and Richard Macdonell

โดย Georgiades, Nick | Macdonell, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 G352L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 G352L] (1).

187. Methods for business analysis and forecasting : text and cases / Peter Tryfos

โดย Tryfos, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 T875M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 T875M] (1).

188. The ten keys to successful change management / John Pendlebury, Benoit Grouard, Francis Meston

โดย Pendlebury, John | Grouard, Benoit | Meston, Francis.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 P398T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester : John Wiley & Sons, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 P398T] (1).

189. Information, organization and management : expanding markets and corporate boundaries / Rolf Wigand, Arnold Picot, Ralf Reichwald

โดย Wigand, Rolf T | Picot, Arnold | Reichwald, Ralf.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 W654I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 W654I] (1).

190. The death of competition : leadership and strategy in the age of business ecosystems / James F. Moore

โดย Moore, James F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 M822D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Business, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 M822D] (1).

191. Say it right : a guide to effective oral business presentations / Garth A. Hanson, Kaye T. Hanson, Ted D. Stoddard

โดย Hanson, Garth A | Hanson, Kaye T | Stoddard, Ted D.

เลขเรียกหนังสือ: 658.452 H251S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Irwin, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.452 H251S] (1).

192. Business and society : a managerial approach / Heidi Vernon

โดย Vernon, Heidi.

เลขเรียกหนังสือ: 658.408 V541B 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.408 V541B 1998] (2).

193. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems (MIS) / เรียบเรียงโดย ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประสงค์ ปราณีตพลกรัง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ร228 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ร228] (1).

194. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ = Introduction to business operation / ผู้เรียบเรียง, คณาจารย์โปรแกรมบริหารธุรกิจ

โดย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. คณาจารย์โปรแกรมบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส181ค 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส181ค 2541] (2).

195. บทบาทคณะกรรมการผู้ประทับตรายางหรือผู้นำที่มีประสิทธิผล / จินดา ยิมเรวัต

โดย จินดา ยิมเรวัต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.422 จ468บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.422 จ468บ] (2).

196. เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล / โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์

โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ว836ท 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ว836ท 2541] (3).

197. คัมภีร์บริหารองค์กรเรียนรู้สู่ TQM / โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์

โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ว836ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ว836ค] (2).

198. สอนลูกให้ดี (หรือก็คือ สอนลูกให้รวย) = Letters of a businessman to his son / เขียนโดย จี. คิงส์ลี่ย์ วอร์ด ; แปลโดย สมิทธิ์ จิตตานุภาพ

โดย วอร์ด, จี. คิงส์ลี่ย์ | สมิทธิ์ จิตตานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ว365ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับแก้ไข)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ว365ส] (1).

199. พูดและเขียนอย่างผู้จัดการ = How to speak & write as a manager / เขียน, อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

โดย อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 อ194พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 อ194พ 2540] (1).

200. Communication management / Michael Kaye

โดย Kaye, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 K23C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sydney : Prentice Hall, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 K23C] (1).