ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5706 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ / พูลพร แสงบางปลา.

โดย พูลพร แสงบางปลา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.403 พ866ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.403 พ866ห] (3).

22. การบริหารองค์กรยุคใหม่ / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์.

โดย เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1 ร769ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1 ร769ก] (2).

23. Behavior in organization : understanding and managing the human side of work / Robert A. Baron ; with the special assistance of Jerald Greenberg.

โดย Baron, Robert A | Greenberg, Jerald.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 B265B 1986 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 B265B 1986] (1).

24. Gregg shorthand dictionary / by John Robert Gregg ... [et al. ]

โดย Gregg, John Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 653.42703 G819 1974 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1974สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 653.42703 G819 1974] (2).

25. Business forecasting / John E. Hanke, Arthur G. Reitsch.

โดย Hanke, John E | Reitsch, Arthur G.

เลขเรียกหนังสือ: 658.40355 H241B 1986 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.40355 H241B 1986] (1).

26. Inside management : a selection of readings from business week / David R. Hampton.

โดย Hampton, David R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 H232I 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd edข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 H232I 1988] (1).

27. เขาว่าผมคือมืออาชีพ / สุจินต์ จันทร์นวล.

โดย สุจินต์ จันทร์นวล.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส755ข 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 5-6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส755ข 2538] (2).

28. เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียน / ผู้เขียน, เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์.

โดย เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.152 ร769ท 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนติ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.152 ร769ท 2538] (3).

29. องค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส234อ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส234อ 2539] (1).

30. การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / สมยศ นาวีการ.

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ส274ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ส274ก 2538] (1).

31. การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / สมยศ นาวีการ.

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ส274ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ส274ก 2539] (3).

32. การบริหารสำนักงาน = Office management / พรรณี ประเสริฐวงษ์.

โดย พรรณี ประเสริฐวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ272ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ272ก 2538] (1).

33. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ / จินตนา บุญบงการ.

โดย จินตนา บุญบงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4095 จ482ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 แก้ไขและเพิ่มเติมจากฉบับพิมพ์ที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4095 จ482ส 2538] (2).

34. Strategic management : a practical approach / Ron Flavel, Joe Williams.

โดย Flavel, Ron | Williams, Joe.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 F588S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sydney : Prentice-Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 F588S] (2).

35. คิดเยี่ยมตัดสินใจยอด / แปลและเรียบเรียง, ภูวเดช อัศวเวคิน

โดย ภูวเดช อัศวเวคิน.

เลขเรียกหนังสือ: 658.403 ค439 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เอ็ม บี เอ., 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.403 ค439] (2).

36. Home office design : everything you need to know about planning, organizing, and furnishing your work space / Neal Zimmerman

โดย Zimmerman, Neal.

เลขเรียกหนังสือ: 725.23 Z72H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 725.23 Z72H] (1).

37. ญี่ปุ่นลุยแนวรบธุรกิจตามตำราพิชัยสงครามซุนวู / โมริฮิโร คาวาโน, เขียน ; บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลและเรียบเรียง

โดย คาวาโน, โมริฮิโร | บุญศักดิ์ แสงระวี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ค343ญ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ก. ไก่, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ค343ญ] (1).

38. How to communicate effectively / Bert Decker

โดย Decker, Bert.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 D295H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1995, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 D295H] (1).

39. Reengineering management : the mandate for new leadership / James Champy

โดย Champy, James.

เลขเรียกหนังสือ: 658.16 C453R ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Business, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.16 C453R] (1).

40. Strategic management : awareness and change / John L. Thompson

โดย Thompson, John L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 T473S 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 T473S 1997] (1).