ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5706 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Business studies today / John Ryan and John Richards

โดย Ryan, John | Richards, John.

เลขเรียกหนังสือ: 658 R988B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 R988B] (1).

42. Business case studies / Renee Huggett

โดย Huggett, Renee.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7 H891B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1994, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.7 H891B] (1).

43. Project management : from idea to implementation / Marion E. Haynes

โดย Haynes, Marion E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 H424P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1996, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 H424P] (2).

44. Think like a manager / Roger Fritz

โดย Fritz, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 F919T 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 F919T 1995] (1).

45. Advanced level management of business : a self-study course with questions and answers / by George Sampath

โดย Sampath, George.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 S192A ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Composite Study Aid Publications, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 S192A] (1).

46. Project management demystified : today's tools and techniques / Geoff Reiss

โดย Reiss, Geoff.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 R378P 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : E & Fn SPON, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 R378P 1995] (1).

47. Elements of port operation and management / Alan E. Branch

โดย Branch, Alan E.

เลขเรียกหนังสือ: 387.1068 B816E ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Chapman & Hall, 1996, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 387.1068 B816E] (1).

48. Statistics for business management / Vinai Saengkaew

โดย Vinai Saengkaew.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 V766S 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 V766S 1988] (2).

49. 7W สูญเปล่าน้อยลง เพิ่มผลผลิตสูงขึ้น

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 จ758 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 จ758] (3).

50. เทคนิคการนำประชุม / อุทัย บุญประเสริฐ

โดย อุทัย บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 อ819ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอส ดี เพรส, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 อ819ท] (3), PYULIB-DW [Call number: 658.456 อ819ท] (1).

51. เจ็ดยอดกุนซือในสามก๊ก / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, เรียบเรียง

โดย อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 จ688 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 จ688] (2).

52. Modern management : diversity, quality, ethics, and the global environment / Samuel C. Certo

โดย Certo, Samuel C.

เลขเรียกหนังสือ: 658 C418M 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prince-Hall, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 C418M 1997] (1).

53. ศัพท์การบริหาร / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, สมชาย หิรัญกิตติ

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | ปริญ ลักษิตานนท์ | สมชาย หิรัญกิตติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.003 ศ486ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.003 ศ486ศ] (1).

54. เคล็ดลับการค้าของคนจีน / จากต้นฉบับภาษาจีนของ เลี่ยว สง สิ้ว ; แปลและเรียบเรียงโดย จำลอง พิศนาคะ

โดย เลี่ยว สง สิ้ว | จำลอง พิศนาคะ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ล932ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ล932ค 2540] (1).

55. องค์การและการจัดการ (O&M) / ศิริอร ขันธหัตถ์

โดย ศิริอร ขันธหัตถ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ศ499อ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ศ499อ 2539] (2).

56. หลักการจัดการ / ธงชัย สันติวงษ์.

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ธ118ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ธ118ห 2540] (3).

57. หลักการจัดการ / ธงชัย สันติวงษ์

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ธ118ห 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ธ118ห 2539] (1).

58. An experiential approach to orgainzation development / Don Harvey, Donald R. Brown

โดย Harvey, Donald | Brown, Donald R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.16 H341E 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Printice-Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.16 H341E 1996] (1).

59. The business policy game : an international simulation : player's manual / Richard V. Cotter, David J. Fritzsche

โดย Cotter, Richard V | Fritzsche, David J.

เลขเรียกหนังสือ: 658.007 C847B 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.007 C847B 1995] (1).

60. Contemporary business commnuication / Louis E. Boone, David L. Kurtz, Judy R. Block

โดย Boone, Louis E | Kurtz, David L | Block, Judy R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 B724C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 B724C] (1).