ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5706 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Successful communication for business and the professions / Malra Treece

โดย Treece, Malra.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 T786S 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Allyn and Bacon, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 T786S 1996] (1).

62. บริหารโครงการ = Project management / สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์.

โดย สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 ส876บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 ส876บ] (2).

63. กลยุทธ์การเป็นผู้นำสำหรับนักบริหาร / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ช486ก (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : จัดจำหน่ายโดย สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ช486ก] (2).

64. คัมภีร์พิชัยสงครามซุนจื้อ : การปรับใช้ในงานจัดการ = War at work : applying Sun Tzu's art of war in today's business world / โดย Khoo Kheng-Hor ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, แปล

โดย คู, เคียง-โฮ | อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ค861ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ค861ค] (2).

65. กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ / รศนา อัชชะกิจ

โดย รศนา อัชชะกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.403 ร171ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.403 ร171ก] (3).

66. คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก = The magic of thinking big / ของ เดวิด เจ. ชวอร์ต ; เรียบเรียงโดย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

โดย ชวอร์ต, เดวิด เจ | นิเวศน์ เหมวชิรวรากร.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 ช286ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 ช286ค] (2).

67. Portfolio management : theory and application / James L. Farrell, Jr. with the collaboration of Walter J. Reinhart

โดย Farrell, James L | Reinhart, Walter J.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 F245P 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 F245P 1997] (1).

68. Working with the Thais : a guide to managing in Thailand / Henry Holmes and Suchada Tangtongtavy with Roy Tomizawa

โดย Holmes, Henry | Suchada Tangtongtavy | Tomizawa, Roy.

เลขเรียกหนังสือ: 658.009593 H751W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : White Lotus, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.009593 H751W] (1).

69. Choice, chance & organizational change : practical insights from evolution for business leaders & thinkers / Clay Carr

โดย Carr, Clay | American Management Association.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 C311C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : AMACOM, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 C311C] (1).

70. Microsoft secrets : how the world's most powerful software company creates technology, shapes markets, and manages people / Michael A. Cusumano, Richard W. Selby

โดย Cusumano, Michael A | Selby, Richard W.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7610051 C987M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The Free Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.7610051 C987M] (1).

71. Benchmarking for best practice : continuous learning through sustainable innovation / Mohamed Zairi

โดย Zairi, Mohamed.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 Z21B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 Z21B] (1).

72. Successful team management / Nicky Hayes

โดย Hayes, Nicky.

เลขเรียกหนังสือ: 658.402 H418S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.402 H418S] (1).

73. Managing across cultures : issues and perspectives / edited by Pat Joynt and Malcolm Warner

โดย Joynt, Pat | Warner, Malcolm.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 M266 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 M266] (1).

74. 286 tips for creativity / Rajeev Sethi

โดย Sethi, Rajeev.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 S495T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 S495T] (1).

75. 225 tips for managing with a heart / Rajeev Sethi

โดย Sethi, Rajeev.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 S495T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 S495T] (1).

76. 215 tips for increasing productivity

เลขเรียกหนังสือ: 658.515 T974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.515 T974] (1).

77. 262 tips for managing time

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 T974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 T974] (1).

78. 256 tips for effective leadership / Rajeev Sethi

โดย Sethi, Rajeev.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 S495T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 S495T] (1).

79. The official guide for GMAT review / prepared for the Graduate Management Admission Council by Educational Testing Service

โดย Graduate Management Admission Council | Educational Testing Service.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1662 O32 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Princton, N.J. : Educational Testing Service, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.1662 O32 1994] (1).

80. An introductory course in teaching and training methods for management development / Man Dev Manuals

เลขเรียกหนังสือ: 658.007 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva, Switzerland : International Lobour Office, 1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.007 I61] (1).