ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5706 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. The organizational behaviour casebook / edited by Alan Berkeley Thomas

โดย Thomas, Alan Berkeley.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35 O68 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : International Thomson Business Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35 O68] (1).

82. 10 ข่าวปกเด่น 10 ปี ผู้จัดการรายเดือน / บรรณาธิการฉบับพิเศษ, อภิชาติ ชอบชื่นชม

โดย อภิชาติ ชอบชื่นชม.

เลขเรียกหนังสือ: 650 ส728 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการรายเดือน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 ส728] (1).

83. The small business action kit / John Rosthorn ... [et al.]

โดย Rosthorn, John.

เลขเรียกหนังสือ: 658.11 S635 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1995, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.11 S635 1995] (2).

84. Financial management for the small business / Colin Barrow

โดย Barrow, Colin.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 B278F 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1997, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 B278F 1997] (2).

85. การบริหารธุรกิจขนาดย่อม / ผุสดี รุมาคม

โดย ผุสดี รุมาคม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 ผ662ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 ผ662ก 2540] (3).

86. เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ / ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี

โดย ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 ช651ศ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 ช651ศ 2540] (3).

87. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ / ทศพร ศิริสัมพันธ์

โดย ทศพร ศิริสัมพันธ์ | สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ท237ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ท237ก] (1).

88. 30 กระบวนยุทธ์ของชิน โสภณพนิช / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์

โดย ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ธ155ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ธ155ส] (1).

89. นิทานคุณภาพ / โดย สุรศักดิ์ นานานุกูล และคณะ

โดย สุรศักดิ์ นานานุกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ส854น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ภูมิบัณฑิต, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ส854น] (3).

90. การบริหารของคงคลังระบบ MRP = Material requirements planning / โดย พิภพ ลลิตาภรณ์

โดย พิภพ ลลิตาภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.787 พ713ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.787 พ713ก] (2).

91. ชัยชนะผู้นำโลก = Heads, you win! / ของ Quinn Spitzer and Ron Evans ; แปลและเรียบเรียงโดย ธานินทร์

โดย สไปเซอร์, ควินน์ | อีแวนส์, รอน | ธานินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส224ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Cyber Book Network, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส224ช] (1).

92. ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นผู้นำ = Science and art of leadership / บูรชัย ศิริมหาสาคร

โดย บูรชัย ศิริมหาสาคร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 บ732ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 บ732ศ] (2).

93. TQM living handbook. ภาค 1, An executive summary / วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล

โดย วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ว828ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บีพีอาร์แอนทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ว828ท] (2).

94. การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน / รัตนะ บัวสนธ์

โดย รัตนะ บัวสนธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 ร374ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 ร374ก] (2).

95. How to manage your boss / by Roger Fritz

โดย Fritz, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 158.7 F921H 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1995, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 F921H 1995] (1).

96. องค์การและการจัดการ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ม246อ 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ม246อ 2531] (1).

97. องค์การและการจัดการ = Organization and management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.076 ม246อ 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.076 ม246อ 2531] (1).

98. องค์การและการจัดการ = Organization and management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.076 ม246อ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 19ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.076 ม246อ 2535] (1).

99. ทรัพยากรทางปัญญา = Intellectual capital / ของ Thomas A. Stewart ; แปลและเรียบเรียงโดย ธานินทร์.

โดย สจ๊วต, โทมัส เอ | ธานินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส174ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Cyber Book Network, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส174ท] (1).

100. ราชันวิทยา : วิธีสร้างและรักษาอาณาจักรธุรกิจแบบจีน / ยามาโมโต้ ชิจิเฮอิ, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, แปลเป็นภาษาไทย

โดย ชิจิเฮอิ, ยามาโมโต้ | อธิคม สวัสดิญาณ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ช541ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เต๋าประยุกต์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ช541ร] (2).