ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5629 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. How to communicate effectively / Bert Decker

โดย Decker, Bert.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 D295H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1995, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 D295H] (1).

2. Business case studies / Renee Huggett

โดย Huggett, Renee.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7 H891B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1994, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.7 H891B] (1).

3. Benchmarking for best practice : continuous learning through sustainable innovation / Mohamed Zairi

โดย Zairi, Mohamed.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 Z21B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 Z21B] (1).

4. 286 tips for creativity / Rajeev Sethi

โดย Sethi, Rajeev.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 S495T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 S495T] (1).

5. 225 tips for managing with a heart / Rajeev Sethi

โดย Sethi, Rajeev.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 S495T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 S495T] (1).

6. 215 tips for increasing productivity

เลขเรียกหนังสือ: 658.515 T974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.515 T974] (1).

7. 262 tips for managing time

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 T974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 T974] (1).

8. 292 tips for managers

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 T974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 T974] (1).

9. 256 tips for effective leadership / Rajeev Sethi

โดย Sethi, Rajeev.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 S495T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 S495T] (1).

10. The art of forecasting / G. Fredric Bolling

โดย Bolling, G. Fredric.

เลขเรียกหนังสือ: 303.49 B692A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Aldershot, England : Gower, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.49 B692A] (1).

11. Coaching : the astd trainer's sourcebook / Dennis C. Kinlaw

โดย Kinlaw, Dennis C.

เลขเรียกหนังสือ: 658.007 K56C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.007 K56C] (1).

12. Small business management : an active-learning approach / David Stokes

โดย Stokes, David.

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 S874S 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : DP, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 S874S 1995] (1).

13. การบริหารการประชุม / โดย สมิต สัชฌุกร

โดย สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.456 ส312ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองทุนสวัสดิการ กรมตำรวจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.456 ส312ก] (1).

14. Organizational behavior / Fred Luthans

โดย Luthans, Fred.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 L973O 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th edข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 L973O 1998] (1).

15. Strategic management / Alex Miller

โดย Miller, Alex.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 M647S 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 M647S 1998] (1).

16. 50 activities for teambuilding / Mike Woodcock

โดย Woodcock, Mike.

เลขเรียกหนังสือ: 658.402 W886F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Aldershot, England : Gower, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.402 W886F] (1).

17. Strategic management : concepts, decisions, cases / Lester A. Digman.

โดย Digman, Lester A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 D574S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Plano, Tex. : Business Publications, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 D574S] (1).

18. เขาว่าผมคือมืออาชีพ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส755ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ปิยมิตร, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส755ข] (1).

19. Management / Robert Kreitner.

โดย Kreitner, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 658 K92M 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Miffin, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 K92M 1989] (1).

20. EQ : leadership skills for empowerment and change / Patricia Patton.

โดย Patton, Patricia.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4094 P322E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : SNP Publishing, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4094 P322E] (1).