ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 209 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Organizational behavior : concepts, controversies, applications / Stephen P. Robbins.

โดย Robbins, Stephen P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 R636O 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8nd ed. International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 R636O 1998] (2).

2. Management : leading people and organizations in the 21st century / Gary Dessler.

โดย Dessler, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 658 D475M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 D475M] (2).

3. Managing business process flows / Ravi Anupindi ... [et al.]

โดย Anupindi, Ravi.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 M266 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 M266] (2).

4. Organizational behavior / Stephen P. Robbins.

โดย Robbins, Stephen P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 R636O 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 R636O 2001] (2).

5. Visualizing project management : a model for business and technical success / Kevin Forsberg, Hal Mooz, and Howard Cotterman

โดย Forsberg, Kevin | Mooz, Hal | Cotterman, Howard.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 F732V 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 F732V 2000] (2).

6. Service management : operations, strategy, and information technology / James A. Fitzsimmons, Mona J. Fitzsimmons

โดย Fitzsimmons, James A | Fitzsimmons, Mona J.

เลขเรียกหนังสือ: 658 F562S 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 F562S 2001] (2).

7. Statistics for management and economics / Gerald Keller, Brain Warrack

โดย Keller, Gerald | Warrack, Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4033 K29S 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4033 K29S 2000] (2).

8. Data analysis and decision making with Microsoft Excel / S. Christian Albright, Wayne L. Winston, Christopher Zappe ; with case studies by Mark Broadie, Peter Kolesar

โดย Albright, S. Christian | Winston, Wayne L | Zappe, Christopher.

เลขเรียกหนังสือ: 658.40300285 A342D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.40300285 A342D] (2).

9. Management : a competency-based approach / Don Hellriegel, Susan E. Jackson, John W. Slocum, Jr.

โดย Hellriegel, Don | Jackson, Susan E | Slocum, John W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 H477M 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western Thomson Learning, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 H477M 2002] (2).

10. Strategic management theory : an integrated approach / Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones

โดย Hill, Charles W.L | Jones, Gareth R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 H645S 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 H645S 2001] (2).

11. Modern management : diversity, quality, ethics, and the global environment / Samuel C. Certo

โดย Certo, Samuel C.

เลขเรียกหนังสือ: 658 C418M 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 C418M 2000] (2).

12. Practical project management / R. G. Ghattas, Sandra L. McKee

โดย Ghattas, R. G | McKee, Sandra L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 G411P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 G411P] (2).

13. Management information systems : Solving business problems with information technology / Gerald V. Post, David L. Anderson

โดย Post, Gerald V | Anderson, David Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 P857M 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Irwin McGraw-Hill, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 P857M 2000] (2).

14. GMAT CAT success

เลขเรียกหนังสือ: 650.076 G569 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Peterson's, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.076 G569] (2).

15. The knowledge management toolkit : practical techniques for building a knowledge management system / Amrit Tiwana

โดย Tiwana, Amrit.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 T623K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Printice-Hall, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 T623K] (2).

16. Small business management : an entrepreneurial emphasis / Justin G. Longenecker, Carlos W. Moore, J. William Petty.

โดย Longenecker, Justin Gooderl | Moore, Carlos W | Petty, J. William.

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 L852S 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson South-Western, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 L852S 2003] (2).

17. Modern project management : successfully integrating project management knowledge areas and processes / Norman R. Howes

โดย Howes, Norman R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 H859M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : AMACOM c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 H859M] (2).

18. Project management : a managerial approach / Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Jr.

โดย Meredith, Jack R | Mantel, Samuel J.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 M559P 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Weiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 M559P 2000] (2).

19. ISO 9001 : 2000 document development compliance manual : a complete guide and CD-ROM / Syed Imtiaz Haider

โดย Haider, Syed Imtiaz.

เลขเรียกหนังสือ: 658.562 H149I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : St. Lucie Press, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.562 H149I] (2).

20. Management information systems : managing information technology in the e-business enterprise / James A. O'Brien

โดย O'Brien, James A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 O13M ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 O13M] (2).