ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 113 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ธุรกิจอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม / โสภา โลหะขจรพันธ์

โดย โสภา โลหะขจรพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส984ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส984ธ] (3).

2. บริษัทประเทศไทย : ว่าด้วยแนวคิดและกลยุทธ์ / สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

โดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส234บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส234บ] (2).

3. คู่มือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ = A handbook for economic crisis management / โดย ชวินท์ ธัมมนันท์กุล

โดย ชวินท์ ธัมมนันท์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1 ช295ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บิสิเนส อินเทลลิเจนซ์ แอนด์ ครีเอทิวิติ้, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1 ช295ค] (1).

4. รายงานการวิจัยลักษณะอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทย : บรรณานิทัศน์ศึกษา และบทวิเคราะห์เปรียบเทียบญี่ปุ่น / ไว จามรมาน

โดย ไว จามรมาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

เลขเรียกหนังสือ: 338.642 ว964ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.642 ว964ร] (1).

5. ยุทธศาสตร์ความใหญ่เครือซิเมนต์ไทย / วิรัตน์ แสงทองคำ

โดย วิรัตน์ แสงทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ว691ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ว691ย] (1).

6. กรณีศึกษา Best Practices : การบริหารกระบวนการ = Process management / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส181ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส181ก] (1).

7. การศึกษาการดำเนินงาน หจก.โรงสีสาธรข้าวไทย = The operation study of Sathron Thai Rice-mill Ltd, Part. / ปูชิตา สาธร

โดย ปูชิตา สาธร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.763318 ป679ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.763318 ป679ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.763318 ป679ก] (1).

8. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบริษัท โรงสีข้าวไทยพัฒนา จำกัด = Feasibility study for Thai Pattana Mill Co, Ltd. Project / มนัญญา อริยะ

โดย มนัญญา อริยะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.763318 ม161ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.763318 ม161ก] (1). Items available for reference: [Call number: 338.763318 ม161ก] (1).

9. บัณฑูร ลำซำ : ธนราชันย์คลื่นลูกใหม่แห่งยุคไอเอ็มเอฟ / ผู้เขียน, ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์

โดย ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 ธ154บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แก้ววิไล, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 ธ154บ] (1).

10. ผ่าประเด็น : รวมบทวิเคราะห์ประเด็นร้อนของไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 382.09593 ก768ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593 ก768ผ] (2).

11. ชีวประวัติห้านาที : หลักคิดแห่งความสำเร็จ 12 นักธุรกิจไทย / สัญญลักษณ์ เทียมถนอม, เขียน

โดย สัญญลักษณ์ เทียมถนอม.

เลขเรียกหนังสือ: 923.8593 ส554ช 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไททรรศน์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.8593 ส554ช 2545] (2).

12. Logistics case study in Thailand / เรียบเรียง, อรุณ บริรักษ์.

โดย อรุณ บริรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 อ399ล 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส. พิจิตรการพิมพ์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 อ399ล 2546] (1).

13. ธรรมาภิบาลกับความสำเร็จของ SMEs / โดย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 338.642 ธ366 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.642 ธ366] (1).

14. เจาะงานวิจัยสมุนไพรหมื่นล้าน / แสงไทย เค้าภูไทย, เรียบเรียง ; ชัยวัฒน์ สันตติวุฒิ.

โดย แสงไทย เค้าภูไทย | ชัยวัฒน์ สันตติวุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ส961จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ส961จ] (1).

15. เปิดใจ / อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์

โดย อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 อ225ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 อ225ป] (3).

16. คิดอย่าง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ / ผู้รวบรวม, อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์.

โดย อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 อ148ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 อ148ค] (2).

17. ธุรกิจระหว่างประเทศและการปรับตัวของธุรกิจไทย / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.

โดย ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 382 ช133ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 ช133ธ] (1).

18. ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย : รวมสุนทรพจน์สำคัญของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร = Thaksinomics and Thaksin style strategic thinking. Thaksin's most strategic keynote addresses / ปราณ พิสิฐเศรษฐการ

โดย ปราณ พิสิฐเศรษฐการ.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ป444ท 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ป444ท 2547] (1).

19. ทักษิโณ-โลกาภิวัฒน์ = The conservative within globalization / พิทยา ว่องกุล.

โดย พิทยา ว่องกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 พ671ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 พ671ท] (2).

20. รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขันของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.800285 ส232ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.800285 ส232ร] (1).