ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 588 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / สมยศ นาวีการ.

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ส274ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ส274ก 2538] (1).

2. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ / จินตนา บุญบงการ.

โดย จินตนา บุญบงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4095 จ482ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 แก้ไขและเพิ่มเติมจากฉบับพิมพ์ที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4095 จ482ส 2538] (2).

3. 71 เคล็ดธุรกิจแบบอเมริกัน / ภัทรา วิวัฒนชัย

โดย ภัทรา วิวัฒนชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ภ374จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ไพลินคอมพิวกราฟฟิค, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ภ374จ] (1).

4. เถ้าแก่รุ่นใหม่ : หนทางเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างมืออาชีพของคนหนุ่มสาว / เรียบเรียงโดย จินตนา บุญบงการ

โดย จินตนา บุญบงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 จ482ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 จ482ถ] (1).

5. การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / สมยศ นาวีการ.

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ส274ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ส274ก 2541] (1).

6. คู่มือการวางแผนกลยุทธ์ / นโยบายธุรกิจ / อัจฉรา จันทร์ฉาย

โดย อัจฉรา จันทร์ฉาย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 อ498ค 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 อ498ค 2542] (1).

7. สร้างความรวยด้วยธุรกิจในบ้าน / ผู้เรียบเรียง, ภาวิณี อ. โสภณวงค์

โดย ภาวิณี อ. โสภณวงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ภ478ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ไดนามิค เพรส, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ภ478ส] (1).

8. คู่มือ วิธีจัดทำแผนธุรกิจ = Writing a better business plan / โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.401 ว836ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.401 ว836ค] (1).

9. คู่มือนักบุกเบิกธุรกิจ SMEs / กรุงเทพธุรกิจ

โดย กรุงเทพธุรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ก263ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ก263ค] (1).

10. คู่มือ วิธีจัดทำแผนธุรกิจ = Writing a better business plan / โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์

โดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.401 ว836ค 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.401 ว836ค 2543] (1).

11. การบริหารเชิงกลยุทธ์ / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

โดย สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส239ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส239ก 2543] (1).

12. คู่มือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม / ปรีชา ทิวะหุต.

โดย ปรีชา ทิวะหุต.

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 ป467ค 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 ป467ค 2543] (1).

13. กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

โดย สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ส239ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ส239ก 2543] (1).

14. พลิกโฉมธุรกิจอย่างไร--ให้เป็นต่อ = Meta-revolution a must for leader / จัดทำโดย สมภพ มานะรังสรรค์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย สมภพ มานะรังสรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 พ458 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 พ458] (1).

15. ธุรกิจติดดาว (เล่าข้ามโลก 2) / นิมิตร วัฒนาวารินทร์

โดย นิมิตร วัฒนาวารินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8708 น633ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8708 น633ธ] (1).

16. การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / เรียบเรียงโดย สมยศ นาวีดาร

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ส274ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ส274ก 2543] (1).

17. MBA'S made easy / ดนัย ปัตตพงศ์

โดย ดนัย ปัตตพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ด123อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ด123อ] (2).

18. ธุรกิจส่วนตัว--คุณทำได้ / โสภณ ด่านศิริกุล.

โดย โสภณ ด่านศิริกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.041 ส979ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.041 ส979ธ] (1).

19. ชายชราสอนการจัดการสากล / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์.

โดย ชาย กิตติคุณาภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1 ช523ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ , [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1 ช523ช] (1).

20. กลยุทธ์ใหม่ในการจัดการ = Retooling the new strategy / ผู้เขียน, พสุ เดชะรินทร์.

โดย พสุ เดชะรินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 พ479ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 พ479ก] (1).