ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 278 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือรีเอ็นจิเนียริ่งธุรกิจไทย / วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล.

โดย วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 ว828ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 ว828ค] (1).

2. องค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส234อ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส234อ 2539] (1).

3. องค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส234อ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส234อ 2540] (1).

4. คู่มือระบบการควบคุมภายใน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ต199ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ต199ค] (1).

5. ทฤษฎีองค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ / นิตยา เงินประเสริฐศรี.

โดย นิตยา เงินประเสริฐศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 658 น577ท 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 น577ท 2541] (1).

6. การบริหาร : หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา / ผู้เขียน, วิโรจน์ สารรัตนะ

โดย วิโรจน์ สารรัตนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ว712ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่าย อักษราพิพัฒน์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ว712ก] (1).

7. การพัฒนาองค์การ = Organization development / สุนันทา เลาหนันทน์

โดย สุนันทา เลาหนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1 ส816ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดี.ดี. บุ๊คสโตร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1 ส816ก 2544] (1).

8. การบริหารตามสถานการณ์ = Continqency management / สมยศ นาวีการ

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส274ก 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส274ก 2545] (1).

9. รวมพลังสร้างคุณภาพให้องค์กร / ณัฐ พจนา, เรียบเรียง

โดย ณัฐ พจนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ณ321ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ณ321ร] (1).

10. การบริหารองค์กร สไตล์ กฤษณะ กฤตมโนรถ

เลขเรียกหนังสือ: 658 ก459 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กฤตยะ กฤตมโนรถ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ก459] (2).

11. องค์การและการจัดการ / ปราณี สุคันธมาลย์

โดย ปราณี สุคันธมาลย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. คณะวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ป446อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำปาง : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ป446อ] (1).

12. 30 ขั้น สู่ความสำเร็จในองค์กร = 30 steps to success in organization / ศศวรรณ มงคลภาพ, บรรณาธิการ

โดย ศศวรรณ มงคลภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส647 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มายิก, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส647] (1).

13. องค์การและการจัดการ = Organization and management / นันทนา อัคนิถิน

โดย นันทนา อัคนิถิน.

เลขเรียกหนังสือ: 658 น418อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 น418อ] (1).

14. ผู้จัดการมือทอง = Real manager

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 ผ749 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอ. เอ็ม บุ๊คส์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 ผ749] (2).

15. การพัฒนาองค์การ = Organization development / วิเชียร วิทยอุดม.

โดย วิเชียร วิทยอุดม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 ว561ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ จัดจำหน่ายโดย วิเชียร วิทยอุดม, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 ว561ก] (1).

16. องค์กรพอเพียง / ผู้เขียน, ยุทธนา ภาระนันท์.

โดย ยุทธนา ภาระนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ย355อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจบิซบุ๊ค, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ย355อ] (1).

17. ระบบบริหารมาตรฐานพุทธ = The Buddhist standard of management system / ผู้แต่ง, อัครา ศุภเศรษฐ์.

โดย อัครา ศุภเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 อ472ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, [2550?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 อ472ร] (1).

18. ไซอิ๋ว ฉบับ MBA = Journey to the West : MBA edition / ผู้เรียบเรียง, อาคเนย์.

โดย อาคเนย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 อ589ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์ตะวัน, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 อ589ซ] (1).

19. ก้าวสู่--นักบริหารจัดการใน 1 วัน / ศิ-ต รอดเครือวัลย์.

โดย ศิ-ต รอดเครือวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4013 ศ431ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4013 ศ431ก] (1).

20. ผู้นำไฮสปีด / ศรีศักดิ์ จามรมาน.

โดย ศรีศักดิ์ จามรมาน.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4062 ศ255ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4062 ศ255ผ] (1).