ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Money market interest rate and bank return in the Southeast Asia region : a comparison study / by Thatphong Awirothananon

โดย Thatphong Awirothananon.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6327 T367M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Univeristy, 2011สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

2. Market price effects of business contracting = ผลกระทบของการทำสัญญาทางธุรกิจต่อราคาหลักทรัพย์ / Theeralak Satjawathee, Ravi Lonkani, Chuleeporn Changchit

โดย Theeralak Satjawathee | Ravi Lonkani | Chuleeporn Changchit.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642 T375M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap University, 2012ชื่อเรื่องอื่น: ผลกระทบของการทำสัญญาทางธุรกิจต่อราคาหลักทรัพย์.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

3. An analysis of opportunistic referral behavior in a collectivist culture : the influence of premium and income level / by Ann Kathrin Hassenburs.

โดย Hassenburs, Ann Kathrin.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Univeristy, 2017สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

4. Selectivity and market timing performance of equity funds in thailand = การเลือกและจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะตลาดของกองทุนตราสารทุนในประเทศไทย / Theeralak Satjawathee, Kandiah Jegasothy

โดย Theeralak Satjawathee | Jegasothy, Kandiah | Payap University. Office of Research.

เลขเรียกหนังสือ: 332.64209593 T375S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiangmai : Office of Research, Payap University, 2007สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

5. Interdisciplinary approach in the impact of electronic payment systems on economic growth of Thailand = การศึกษาผลกระทบของระบบการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย / by Seung Hwan Kang, Jira Yammeesri.

โดย Seung Hwan Kang | Jira Yammeesri.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Univeristy, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาผลกระทบของระบบการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย.สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).